ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายเพื่อมาสร้างทำธุรกิจ

รายได้ของผู้กู้

30,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ไม่เกิน 15% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-65 ปี

ระยะเวลากู้เงิน

ไม่กำหนดระยะเวลา

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย กู้ง่าย ไม่ต้องใช้คนหรือหลักทรัพย์ค้ำ อนุมัติไวขั้นสุด 2024 (2567)

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำการค้าขายเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วเกิดต้องการกู้เงินทุนเพื่อหมุนเวียนใช้จ่าย จริง ๆ แล้วมีหนึ่งสินเชื่อที่อยากแนะนำให้สมัครลงทะเบียนขอสินเชื่อไว้ นั่นคือ สินเชื่อจากธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย กู้ง่าย ไม่ต้องใช้คนหรือหลักทรัพย์ค้ำ อนุมัติไวขั้นสุด อยากรู้รายละเอียดกันแล้วใช่ไหมล่ะ เราไม่พลาดมีมาฝากเหมือนเดิม

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย วงเงิน ดอกเบี้ย ระยะเวลาขอกู้บอกหมด!

ในปี 2567 (2024) หลาย ๆ คนโดยเฉพาะอาชีพพ่อค้าแม่ค้าอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนหมุนเวียนใช้จ่ายด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดจากโควิด – 19 ซึ่งธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายได้ปล่อยสินเชื่อมาให้ อย่าง สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจ กำหนดวงเงินให้สูงสุดคนละไม่เกิน 200000 บาท จัดอยู่ในสินเชื่อไม่มีทะเบียนการค้าแบบหมุนเวียน ไม่มีระยะเวลาการผ่อนจ่ายตามกำหนดแต่จะต่ออายุเป็นปีต่อปีแทน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยต่อปีไม่เกิน 28% แบบลดต้นลดดอก ซึ่งหากลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารไทยเครดิต pantip 2567 จะพบว่าสินเชื่อนี้มีผู้สนใจสมัครและมารีวิวแนะนำอย่างมากมาย

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายอยากสมัครต้องมีเงื่อนไขอย่างไร? 

การจะสมัครธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายได้นั้นต้องมีเงื่อนไขที่เข้าข่าย ได้แก่ 

 • เป็นบุคคลธรรมดา เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
 • มีอายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ และรวมกับระยะเวลาผ่อนจ่ายแล้วต้องไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 • ทำงานปัจจุบันด้านธุรกิจ/กิจการส่วนตัวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินเพื่อไปใช้จ่ายสร้างสภาพคล่องให้กับธุรกิจ/กิจการส่วนตัว
 • เป็นสินเชื่อแม่ค้าตลาดนัดที่หากตั้งสถานประกอบการในตลาด ต้องอยู่ห่างจากสาขาไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายได้ไม่เกิน 15 กิโลเมตร
 •  สถานประกอบการตั้งอยู่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ เข้าข่ายครบก็ตัดสินใจเลือกธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายได้เลย

เอกสารสมัครสินเชื่อ “ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

หลังจากตรวจสอบแล้วเข้าข่ายด้านเงื่อนไขคุณสมบัติ ต่อมาคือด้านเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อการสมัครธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย ได้แก่

 • สำเนาบัตรประชาชนทั้งของตนเองและคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้าน (สำเนา)
 • เอกสารแสดงสถานภาพการสมรส (ถ้ามี)
 • สัญญาเช่าทำการค้าขาย (ถ้ามี)
 • สมุดบัญชีธนาคารเงินฝากหน้าแรก (สำเนา)
 • กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ต้องเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนมาด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายยังต้องเตรียมเอกสารแสดงรายได้มาด้วย คิดไม่ออก มีตัวอย่างเอกสารแสดงรายได้อาชีพค้าขายมาบอก ก็คือ เงินเดินบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลังตามที่สินเชื่อธนาคารไทยเครดิตกำหนดไว้ 

เมื่อลองค้นหาเกี่ยวกับธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย pantip แน่นอนว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามากมายที่เคยใช้บริการธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย ระบุถึงวงเงินที่ให้จัดเต็มตามขั้นต่ำ ระยะเวลาครบ 1 ปีต่อให้อัตโนมัติจริง อนุมัติไวภายใน 1 – 3 วันจริง ทั้งธนาคารไทยเครดิตดอกเบี้ยถูกกว่าที่อื่นด้วย

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์

ธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์ อนุมัติไม่ยาก

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้

ร้อยละต่อปี

เริ่มต้น 6.98-26.10% ต่อปี

อายุผู้กู้

20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลากู้เงิน

สูงสุด 84 เดือน

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000

ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาทด่วน

รายได้ของผู้กู้

30,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ไม่เกิน 1.2% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-70 ปี

ระยะเวลากู้เงิน

สูงสุด 24 เดือน

วิธีหาเงิน, ไลน์บีเค, สินเชื่อบัตรกดเงินสดออมสิน