โรงพยาบาลนครปฐม

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ 0032/85/2562

รูปภาพเอกสารข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ 0032/85/2562  น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนแอสเสย์แบบอัตโนมัติ จำนวน 9 รายการ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ 0032/85/2562

banmenu

menulogindrug

ITA รพ.นครปฐม

จัดซื้อจัดจ้างและราคากลางยา

menujob
menumoney

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates