โรงพยาบาลนครปฐม

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ 0032/65/2562 ลงวันทืี่ 21 มกราคม 2562

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ 0032/65/2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC/Body Fluid จำนวน  ๑๕๐,๐๐๐ ,น้ำยาตรวจวิเคราะห์ Reticulocytecount จำนวน  ๔,๐๐๐   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)            

 

 

linenew
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส...
16 มี.ค. 2563 16:32 - Super User

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

อ่านทั้งหมด
ประกาศผลการปฏิบัติงานข้าราชการรอบที่2...
16 มี.ค. 2563 16:24 - Super User

ประกาศผลการปฏิบัติงานข้าราชการรอบที่ 2

อ่านทั้งหมด
บทความอื่นๆ
banmenu

menulogindrug

จัดซื้อจัดจ้างและราคากลางยา

menujob
menumoney

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates