โรงพยาบาลนครปฐม

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ 0032/58/2562 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

รูปภาพข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HBV Viral Load จำนวน ๗๒๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

linenew
บทความอื่นๆ
banmenu

menulogindrug

ITA รพ.นครปฐม

จัดซื้อจัดจ้างและราคากลางยา

menujob
menumoney

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates