โรงพยาบาลนครปฐม

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ 0032/45/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

รูปภาพข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๒/๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน  ๑,๒๐๐ ชิ้น 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)

linenew
บทความอื่นๆ
banmenu

menulogindrug

ITA รพ.นครปฐม

จัดซื้อจัดจ้างและราคากลางยา

menujob
menumoney

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates