โรงพยาบาลนครปฐม

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๒/๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

รูปภาพข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๒/๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซในเลือด  (Blood Gas) จำนวน ๑๓,๐๐๐ test

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

linenew
บทความอื่นๆ
banmenu

menulogindrug

ITA รพ.นครปฐม

จัดซื้อจัดจ้างและราคากลางยา

menujob
menumoney

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates