โรงพยาบาลนครปฐม

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ นฐ 0032/181/2561

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ชุดตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ 

สัญญาเลขที่ นฐ 0032/181/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561

menuphoto

Nakhonpathom Hospital Nutrition

linenew
banmenu

menulogindrug

จัดซื้อจัดจ้างและราคากลางยา

menujob
menumoney

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates