โรงพยาบาลนครปฐม

ข้อมูลสัญญา เลขที่ นฐ0032/142/2561

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

รายการวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 

- ชุดคลุมผ่าตัด ชนิดทั่วไป จำนวน 600 ชุด

- ชุดคลุมผ่าตัดชนิดมีช่อง จำนวน 60 กล่อง

linenew
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส...
16 มี.ค. 2563 16:32 - Super User

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

อ่านทั้งหมด
ประกาศผลการปฏิบัติงานข้าราชการรอบที่2...
16 มี.ค. 2563 16:24 - Super User

ประกาศผลการปฏิบัติงานข้าราชการรอบที่ 2

อ่านทั้งหมด
บทความอื่นๆ
banmenu

menulogindrug

จัดซื้อจัดจ้างและราคากลางยา

menujob
menumoney

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates