โรงพยาบาลนครปฐม

มังคุด

มังคุด

mungkud

 

คุณค่าทางโภชนาการ

ปริมาณ

พลังงาน

(กิโลแคลอรี่)

คาร์โบไฮเดรต

(กรัม)

โปรตีน

(กรัม)

ไขมัน

(กรัม)

3-4 ผล

60

15

-

-

ooo

menuphoto

Nakhonpathom Hospital Nutrition

linenew
banmenu

menulogindrug

จัดซื้อจัดจ้างและราคากลางยา

menujob
menumoney

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates