โรงพยาบาลนครปฐม

มันต้มขิง

มันต้มขิง

มนตมขง2

คุณค่าทางโภชนาการ

รายการ

ปริมาณ

พลังงาน

กิโลแคลอรี่

คาร์โบไฮเดรท

กรัม

โปรตีน

กรัม

ไขมัน

กรัม

มันเทศ

120 กรัม

160

30

6

0

น้ำตาลทราย

20  กรัม

80

20

0

0

ขิงแก่

         

รวม

 

240

50

0

0

แหล่งที่มาวัตถุดิบ: มันเทศ ,ขิงแก่  จากกลุ่มเกษตรกรบ้านต่าย   ต.ห้วยพลู  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม

potato

 

 

linenew
บทความอื่นๆ
banmenu

menulogindrug

ITA รพ.นครปฐม

จัดซื้อจัดจ้างและราคากลางยา

menujob
menumoney

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates