โรงพยาบาลนครปฐม

กล้วยบวชชี

กล้วยบวชชี

กลวยบวชช2

ส่วนผสมสำหรับ 1 ที่

กล้วยน้ำว้า          50          กรัม (1 ผล)

กะทิ                    ½         ถ้วยตวง

น้ำตาลทราย       15           กรัม

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปลักไม้ลายรวมใจ

คุณค่าทางโภชนาการ  สำหรับ  1  ที่

พลังงาน

(กิโลแคลอรี่)

คาร์โบไฮเดรท

(กรัม)

โปรตีน

(กรัม)

ไขมัน

(กรัม)

182.5

15

13.4

12.9

 banana milk

linenew
บทความอื่นๆ
banmenu

menulogindrug

ITA รพ.นครปฐม

จัดซื้อจัดจ้างและราคากลางยา

menujob
menumoney

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates