โรงพยาบาลนครปฐม

แกงจืดวุ้นเส้น

แกงจืดวุ้นเส้น

พหนอย

ส่วนผสม(สำหรับ 1 ที่)

วุ้นเส้นสุก            40     กรัม

หมูสับ                 3       ช้อนโต๊ะ (45 กรัม)

เห็ดหูหนูสด         30  กรัม

ฟองเต้าหู้-ดอกไม้จีน

แหล่งที่มาวัตุถุดิบ

เห็ดหูหนูสด  :  เกษตรกรตลาดสุขใจ อ.สามพราน นครปฐม

ต้นหอม        :  วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ปลักไม้ลายรวมใจ อ.กำแพงแสน  นครปฐม

ผักชี             :  วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ปลักไม้ลายรวมใจ อ.กำแพงแสน  นครปฐม

พลังงาน  ( กิโลแคลอรี่)

คาร์โบไฮเดรท (กรัม)

โปรตีน (กรัม)

ไขมัน (กรัม)

146.5

75

11.5

7.5

 carbo

 

 

 

 

 

linenew
บทความอื่นๆ
banmenu

menulogindrug

ITA รพ.นครปฐม

จัดซื้อจัดจ้างและราคากลางยา

menujob
menumoney

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates