โรงพยาบาลนครปฐม

กล้วยไข่

กล้วยไข่

 

กลวยไข

คุณค่าทางโภชนาการ(สำหรับ 1ที่)

ปริมาณ

(กรัม)

พลังงาน

(กิโลแคลอรี่)

คาร์โบไฮเดรท

(กรัม)

โปรตีน

(กรัม)

ไขมัน

(กรัม)

1 ผลกลาง

(50 กรัม)

60

15

-

-

 

QR Code

 

 a4

 แหล่งที่มา ตลาดผลไม้ปฐมมงคล

 

menuphoto

Nakhonpathom Hospital Nutrition

linenew
banmenu

menulogindrug

จัดซื้อจัดจ้างและราคากลางยา

menujob
menumoney

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates