โรงพยาบาลนครปฐม

แกงเลียงนพเก้าเกสรบัวหลวง

แกงเลียงนพเก้าเกสรบัวหลวง

123new

ส่วนผสม ปริมาณ คาร์โบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน แคลอรี่
กรัม กรัม กรัม กรัม กิโลแคลอรี่
ปลาย่าง 60 0 14 6 110
ผัก ข. (คิดพลังงาน) 150 7.5 3 0 75
  - ฟักทอง          
 - ข้าวโพดอ่อน          
 - บวบ          
 - เห็ด          
 - หลดบัว          
 - ยอดน้ำเต้า          
รวม   7.5 17 6 185

 

แหล่งที่มา  
ปลาย่าง            จาก  วิสาหกิจชุมขนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปลักไม้ลายรวมใจ
ผักปลอดภัย     จาก  วิสาหกิจชุมขนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปลักไม้ลายรวมใจ
   
ประโยชน์ของแกงเลียง  
  แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ บำรุงสายตา แก้ไข้
  บรรเทาอาการหวัดคัดจมูก
  แก้ร้อนใน บำรุงหัวใจ 
  แก้ปัญหาท้องผูก  
ประโยชน์ของเกสรบัวหลวง  
  ช่วยบำรุงประสาทและสมอง 
  ช่วยบำรุงหัวใจ 
  ช่วยบำรุงปอด 

linenew
บทความอื่นๆ
banmenu

menulogindrug

ITA รพ.นครปฐม

จัดซื้อจัดจ้างและราคากลางยา

menujob
menumoney

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates