โรงพยาบาลนครปฐม

แกงส้มฟัก-กุ้ง

แกงส้มฟัก - กุ้ง

gangsom

คุณค่าทางโภชนาการ

         

รายการ

ปริมาณ

พลังงาน

คาร์โบไฮเดรท

โปรตีน

ไขมัน

กิโลแคลอรี่

กรัม

กรัม

กรัม

ฟักเขียว

100 กรัม

0

0

0

0

กุ้งสด

30 กรัม

55

0

7

3

น้ำตาลทราย

1 ช้อนชา

20

4

0

0

น้ำปลา

2 ช้อนชา

0

0

0

0

น้ำพริกแกงส้ม

2 ช้อนชา

0

0

0

0

รวม

 

75

4

7

3

แหล่งที่มาวัตถุดิบ  :  ฟักเขียว จากเกษตรกรบ้านต่าย  ต.ห้วยพลู  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม

 

QR Code

gangsom koong

menuphoto
linenew
banmenu

menulogindrug

จัดซื้อจัดจ้างและราคากลางยา

menujob
Free business joomla templates