โรงพยาบาลนครปฐม

อาหารปั่นทางสายยาง

อาหารปั่นทางสายยาง

 

ส่วนผสม (สำหรับ 1 ที่)

  • จมูกข้าวอินทรีย์                                                   20  กรัม
  • ผักโขมอินทรีย์                                                     20  กรัม
  • กล้วยน้ำว้าอินทรีย์                                               30  กรัม
  • หมูปลอดสาร                                                       15  กรัม
  • ไข่ไก่                                                                      10  กรัม
  • ไข่ขาวพาสเจอร์ไรส์20  กรัม
  • น้ำมันถั่วเหลือง                                                   1    กรัม               

แหล่งที่มาวัตถุดิบ  : จมูกข้าวอินทรีย์และผักโขมอินทรีย์ จากเกษตรกรบ้านต่าย ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี            จ.นครปฐม

                                         กล้วยน้ำว้าอินทรีย์ จากวิสาหกิจชุมชนปลักไม้ลาย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  

คุณค่าทางโภชนาการ                                            

ปริมาณ

พลังงาน

(กิโลแคลอรี่)

คาร์โบไฮเดรต

(กรัม)

โปรตีน

(กรัม)

ไขมัน

กรัม)

ใยอาหาร

(กรัม)

200 ซีซี

202.13

24.25

8.41

7.98

0.32

 

QR Code

linenew
บทความอื่นๆ
banmenu

menulogindrug

ITA รพ.นครปฐม

จัดซื้อจัดจ้างและราคากลางยา

menujob
menumoney

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates