โรงพยาบาลนครปฐม

ไข่ต้ม

ไข่ต้ม

คุณค่าทางโภชนาการ (สำหรับ 1 ที่)

ปริมาณ

(กรัม)

พลังงาน

(กิโลแคลอรี่)

คาร์โบไฮเดรต

(กรัม)

โปรตีน

(กรัม)

ไขมัน

กรัม)

ใยอาหาร

(กรัม)

1 ลูก

(50 กรัม)

75

0

7

5

0

 

แหล่งที่มาวัตถุดิบ  : ไข่ไก่อินทรีย์ จากวิสาหกิจชุมชนปลักไม้ลาย  อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

QR Code

menuphoto
linenew
banmenu

menulogindrug

จัดซื้อจัดจ้างและราคากลางยา

menujob
Free business joomla templates