โรงพยาบาลนครปฐม

แคนตาลูป

แคนตาลูป

 

คุณค่าทางโภชนาการ (สำหรับ 1 ที่)

ปริมาณ

(กรัม)

พลังงาน

(กิโลแคลอรี่)

คาร์โบไฮเดรต

(กรัม)

โปรตีน

(กรัม)

ไขมัน

กรัม)

ใยอาหาร

(กรัม)

6-8 ชิ้น

(55 กรัม)

60

15

0.24

0

0

แหล่งที่มาวัตถุดิบ   :   แคนตาลูปอินทรีย์ จากวิสาหกิจชุมชนปลักไม้ลาย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

QR Code

menuphoto

Nakhonpathom Hospital Nutrition

linenew
banmenu

menulogindrug

จัดซื้อจัดจ้างและราคากลางยา

menujob
menumoney

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates