โรงพยาบาลนครปฐม

กล้วยไข่

กล้วยไข่

 

คุณค่าทางโภชนาการ (สำหรับ 1 ที่)

ปริมาณ

(กรัม)

พลังงาน

(กิโลแคลอรี่)

คาร์โบไฮเดรต

(กรัม)

โปรตีน

(กรัม)

ไขมัน

กรัม)

ใยอาหาร

(กรัม)

1 ผล

(55 กรัม)

60

17.4

0.75

0

0.65

แหล่งที่มาวัตถุดิบ   :   กล้วยไข่อินทรีย์ จากวิสาหกิจชุมชนปลักไม้ลาย  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

 

QR Code

linenew
บทความอื่นๆ
banmenu

menulogindrug

ITA รพ.นครปฐม

จัดซื้อจัดจ้างและราคากลางยา

menujob
menumoney

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates