โรงพยาบาลนครปฐม

ฝรั่ง

ฝรั่ง

 

คุณค่าทางโภชนาการ (สำหรับ 1 ที่)

ปริมาณ

(กรัม)

พลังงาน

(กิโลแคลอรี่)

คาร์โบไฮเดรต

(กรัม)

โปรตีน

(กรัม)

ไขมัน

กรัม)

น้ำตาล

(กรัม)

1 ผลใหญ่

(55 กรัม)

38

8

1.4

0

9

 

แหล่งที่มาวัตถุดิบ   :   ฝรั่งอินทรีย์ จากเกษตรบ้านต่าย ต.ห้วยพลู  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม   

 

QR Code

menuphoto
linenew
banmenu

menulogindrug

จัดซื้อจัดจ้างและราคากลางยา

menujob
Free business joomla templates