โรงพยาบาลนครปฐม

ชมพู่

ชมพู่

 

คุณค่าทางโภชนาการ (สำหรับ 1 ที่)

ปริมาณ

(กรัม)

พลังงาน

(กิโลแคลอรี่)

คาร์โบไฮเดรต

(กรัม)

โปรตีน

(กรัม)

ไขมัน

กรัม)

น้ำตาล

(กรัม)

1 ผลใหญ่

(60 กรัม)

20

15

0.24

0.5

0.12

แหล่งที่มาวัตถุดิบ   :   ชมพู่อินทรีย์ จากวิสาหกิจชุมชนปลักไม้ลาย  อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

QR Code

menuphoto
linenew
banmenu

menulogindrug

จัดซื้อจัดจ้างและราคากลางยา

menujob
Free business joomla templates