ความเสี่ยง!!ของการใช้ยา Xeloda ในผู้ป่วยที่ขาดหรือมีระดับเอนไซม์ DPD ต่ำ

            ตามที่บริษัท โรช ไทยเเลนด์ จำกัด ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนตำรับยา Xeloda® 150 mg เเละ  Xeloda® 500 mg ซึ่งมีตัวยาสำคัญคือ Capecitabine เเละได้รับการอนุมัติข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย (ไส้ตรงหรือทวารหนัก) มะเร็งของส่วนต่อหลอดอาหารเเละกระเพาะอาหาร เเละมะเร็งกระเพาะอาหาร บริษัทฯ ได้รับรายงานภายหลังยาออกสู่ตลาดเเละรายงานการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Xeloda ในผู้ป่วยที่ขาดหรือมีเอนไซม์ dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) เเละเห็นว่าควรมีการปรับปรุงข้อมูลในเอกสารกำกับยาในส่วนที่เกี่ยวข้องนี้

           ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่ขาดหรือมีระดับเอนไซม์ DPD ต่ำ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงที่รุนเเรงมีความเสี่ยงถึงเเก่ชีวิต หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตอันเนื่องมาจากพิษของ fluorouracil ซึ่งเป็น metabolite ของ Xeloda ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่ควรได้รับการรักษาด้วย Xeloda หากการให้ Xeloda มีประโยชน์เหนือกว่าความเสี่ยงในกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะ DPD ต่ำ ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาเเละเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยในผู้ป่วยที่ขาดเอนไซม์ DPD อย่างสมบูรณ์ที่ได้รับยา Xeloda

เอกสารอ้างอิง ข้อมูลจากบริษัท โรช ไทยเเลนด์ จำกัด

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates