เเจ้งเปลี่ยนสูตร Diluent ของยา โซลู-เมดรอล ขนาด 125 มก./2 มล.เเละขนาด 40 มก./มล.

ทางบริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เเจ้งว่าทาง บริษัทฯ ได้ดำเนินการนำเข้าสูตรตำรับ Diluent ใหม่ที่ใช้เป็นตัวทำละลายของยา โซลู- เมดรอล(methylprednisolone) ขนาด 125 มก./2 มล. เเละ ขนาด 40 มก./มล. ระบบ Act-O-Vial (ชนิดขวดใช้ครั้งเดียว) ซึ่งสูตรใหม่นี้ปราศจาก benzyl alcohol ซึ่งทำหน้าที่เป็น preservative ใน Diluent เนื่องจากทางบริษัทฯได้พิจารณาเเล้วว่าการใส่ preservative ไม่มีความจำเป็นสำหรับ single-dose preparation เเละ preservative ยังอาจมีผลเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการไม่พีงประสงค์ได้ ตามเหตุผลที่เเจ้งกับสำนักคณะกรรมการอาหารเเละยา

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates