การบริหารยา norepinephrine

การบริหารยา Norepinephrine Bitartrate  4mg/4ml

การบริหารยา

-เจือจางยาด้วย D5W หรือ D5S  ไม่แนะนำให้เจือจางใน NSS เดี่ยวๆ เพื่อป้องกันการสูญเสียความแรงของยาจากปฏิกิริยา oxidation โดยควรผสมยา 4 มล. ลงในสารน้ำ จำนวน 1,000 มล. ในกรณีที่ต้องการจำกัดสารน้ำได้มีข้อตกลงร่วมกันในโรงพยาบาลโดยยา 4มล.ยอมให้ผสมสารน้ำได้ในปริมาณต่ำที่สุดคือ 250 มล. เพื่อไม่ให้ความเข้มข้นหลังเจือจางสูงเกินไป

-ห้ามให้ในสาย I.V. เดียวกันกับเลือดและพลาสมา  หรือสารละลายที่เป็นด่าง เช่น sodium bicarbonate

-สารละลายที่เจือจางแล้วจะมีความคงตัว 24 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง โดยเก็บให้พ้นแสง

-ห้ามใช้สารละลายที่ขุ่นหรือเปลี่ยนเป็นสีชมพู สีเหลืองเข้ม สีน้ำตาล

ตำแหน่งที่ให้ยา

**บริหารยาบริเวณเส้นเลือดดำขนาดใหญ่ตรง  antecubital vein ที่ข้อศอกด้านในเพราะโอกาสที่จะเกิดผิวหนังตายเฉพาะส่วนมีไม่มาก หรือให้ยาทางหลอดเลือดดำ  femoral ที่หน้าขาก็ได้ ไม่ควรให้ยาโดยวิธี Catheter tie-in เพราะจะทำให้เกิดเลือดคั่งและยาไปคั่งอยู่บริเวณนั้นทำให้ความเข้มข้นของยาสูงมากเกินไป ควรหลีกเลี่ยงการฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำที่ขาของผู้ป่วยที่สูงอายุหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดอุดตัน

ข้อควรระวัง: ระวังการรั่วซึมของยาออกนอกหลอดเลือด เพราะจะทำให้เกิดเนื้อตาย ควรหมั่นตรวจตำแหน่งที่ให้ยาบ่อยๆเพื่อดูว่าน้ำยายังคงไหลได้เป็นปกติ  อาจพบว่าผิวหนังและเนื้อเยื่อตามเส้นทางของหลอดเลือดดำที่ให้ยาเกิดซีดขาวโดยที่น้ำยาไม่รั่วเลย ถ้าเป็นมากอาจทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นตายหลุดเป็นแผลได้ ดังนั้นควรเปลี่ยนแปลงบริเวณที่ให้ยาเป็นระยะๆเพื่อให้หลอดเลือดมีเวลาคลายฟื้นตัวจากฤทธิ์ของยา

การรักษาเมื่อเกิด extravasation

       - หยุดให้ยาทันที ถอดอุปกรณ์ในการฉีดยาออก

       -พยายามดูดเอายาออกมาให้ได้มากที่สุดด้วยเข็มที่สะอาดจากนั้นดึงเข็มออก

        -ห้ามให้สารน้ำเพื่อเจือจางยา และไม่ใช้แรงกดบริเวณที่มีการรั่วซึมของยา

        -แจ้งให้แพทย์ทราบ

        -ประคบเย็น ประคบด้วย cold pack หรือใช้ผ้าขนหนูแห้งห่อน้ำแข็งแล้วประคบบริเวณที่เกิดโดยประคบเป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง   ระหว่างประคบให้ระวังอันตรายจากความเย็นที่มากเกินไป หากผู้ป่วยทนไม่ได้ให้หยุดประคบแล้วเริ่มประคบใหม่เมื่อมีอาการดีขึ้น  ประคบต่อ 15 นาทีทุก 3-4 ชั่วโมง วันละ 3-4 ครั้ง ใน 24 ชั่วโมง หากเป็นมากให้ประคบต่อครั้งละ 15 นาที ทุก 3-4 ชั่วโมง วันละ 3-4 ครั้ง อีก 3 วัน  หากมีแผลหรือเนื้อตายเกิดขึ้นให้หยุดการประคบ

-ยกบริเวณที่เกิดให้สูงขึ้น เพื่อลดบวม

-ติดตามการประเมินผลการรักษา ภายใน 24 ชั่วโมง extravasation ที่รุนแรง (ปวดแดงนานกว่า 72 ชั่วโมง) ควรปรึกษาศัลยแพทย์อาจตัดเนื้อเยื่อถูกทำลายออกไป

เอกสารอ้างอิง                       

1.Product information (Levophed®)

2.การบริหารยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย กรุงเทพมหานคร: สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)2553

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates