drug

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
591 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 849
592 ประกาศราคาเวชภัณฑ์ยา Amoxicillin 500 mg capsule จัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 1033
593 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Sodium valproate injection 400 mg/4 ml (18 ธ.ค. 56) เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 1267
594 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium valproate ๔๐๐ mg/๔ ml for injection เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 887
595 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคายา Pregabalin capsule 75 mg เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 909
596 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ จัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ (21 พ.ย. 56) เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 865
597 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา 10 รายการ จัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ (4 พ.ย. 56) เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 1315
598 ประกาศราคากลางยา Pregabalin 75 mg capsule เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 6891
599 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Pregabalin ๗๕ mg capsule เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 1150
600 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา Everolimus tbalet โดยวิธีสอบราคา เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 961

Page 60 of 62

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates