drug

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
551 ประกาศราคากลางยา Omeprazole capsule 20 mg เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 1114
552 ประกาศราคากลางยา Simvastatin tablet 20 mg เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 605
553 ประกาศราคากลางยา Amlodipine 10 mg talet เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 1682
554 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อยาน้ำวิตามินรวมเสริมธาตุเหล็ก เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 595
555 ประกาศราคากลางยา Metformin 500 mg tablet เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 640
556 ประกาศราคากลางยา ๘ รายการ เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 603
557 ประกาศราคากลางยา ๑๒ รายการ เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 645
558 ประกาศสอบราคาซื้อยาน้ำวิตามินรวมเสริมธาตุเหล็ก เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 602
559 ประกาศราคากลางยา Chlorpromazine tab., Triferdine tab., Amikacin inj. Amoxicillin cap. และยาน้ำแก้ไอขับเสมหะ เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 1581
560 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา 11 รายการ เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 664

Page 56 of 62

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates