รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป

1.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการ กดโหลดที่นี่

2.กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ กดโหลดที่นี่

banmenu

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates