money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค(อาหารทางสายยาง) จำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 20 กันยายน 2561 21
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน3ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 20 กันยายน 2561 19
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน11ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 20 กันยายน 2561 15
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างแบบพิมพ์ จำนวน3ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 20 กันยายน 2561 16
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน4ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 20 กันยายน 2561 14
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่นๆ(ป้าย) จำนวน2รายการ เขียนโดย พัสดุ 20 กันยายน 2561 11
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กระดาษต่อเนื่อง9.5x11นิ้วชนิด3ชั้น) เขียนโดย พัสดุ 20 กันยายน 2561 13
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารจำนวน7รายการ เขียนโดย พัสดุ 20 กันยายน 2561 9
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค(น้ำมันพืชถั่วเหลืองบรรจุ13.75ลิตร) เขียนโดย พัสดุ 20 กันยายน 2561 9
90 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 20 กันยายน 2561 13
91 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาให้ตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๙๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 20 กันยายน 2561 15
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 20 กันยายน 2561 14
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 20 กันยายน 2561 13
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 20 กันยายน 2561 12
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 20 กันยายน 2561 14
96 ประุกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน4ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 19 กันยายน 2561 12
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 19 กันยายน 2561 17
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นค-4449 นฐ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 19 กันยายน 2561 13
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 18 กันยายน 2561 13
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 18 กันยายน 2561 15

Page 5 of 138

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates