money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน.2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 23 กรกฎาคม 2561 20
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน3ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 23 กรกฎาคม 2561 16
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่นๆจำนวน3ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 23 กรกฎาคม 2561 12
84 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 23 กรกฎาคม 2561 17
85 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 20 กรกฎาคม 2561 33
86 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกว่ดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 20 กรกฎาคม 2561 27
87 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบ ซีอารฺ์ม ชนิดเคลื่อนที่ได้ (C-arm Fluoroscope) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคา 20 กรกฎาคม 2561 26
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 20 กรกฎาคม 2561 23
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมซักรีดเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 20 กรกฎาคม 2561 22
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนและตาข่ายกันนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 20 กรกฎาคม 2561 24
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเข็นสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 20 กรกฎาคม 2561 15
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 20 กรกฎาคม 2561 17
93 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 19 กรกฎาคม 2561 23
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดอุปกรณ์สำหรับพองบอลลูน (๒๐/๓๐ Priority Pack Accessories Kit) จำนวน ๕๒๕ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 19 กรกฎาคม 2561 23
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์สำหรับพองบอลลูน (๒๐/๓๐ Indeflator Inflation Device) จำนวน ๖๒๕ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 19 กรกฎาคม 2561 24
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 19 กรกฎาคม 2561 19
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคจำนวน4ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 19 กรกฎาคม 2561 20
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(น้ำมันโซล่า) เขียนโดย พัสดุ 19 กรกฎาคม 2561 23
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กางเกงคนไข้พิเศษสีฟ้าผ้าโทเรพร้อมพิมพ์) เขียนโดย พัสดุ 19 กรกฎาคม 2561 18
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สติกเก้อร์ Direct Termalขนาด5x2ซม.) เขียนโดย พัสดุ 19 กรกฎาคม 2561 14

Page 5 of 127

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates