money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 04 มกราคม 2562 13
82 ประกาศราคากลางจัดซื้อรายการวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 03 มกราคม 2562 15
83 ประกาศราคากลางจัดซื้อ รายการสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary Guiding Catheter) จำนวน 1,000 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 03 มกราคม 2562 7
84 ประกาศประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อจากตัวอย่างเลือด จำนวน ๔๐,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิอกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 03 มกราคม 2562 8
85 ประกาศราคากลางจัดซื้อรายการสายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary Pressure Wire) จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 03 มกราคม 2562 16
86 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 03 มกราคม 2562 21
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 03 มกราคม 2562 8
88 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug-eluting stent) ชนิดโลหะทำจาก Cobalt Chromium จำนวน ๑๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 02 มกราคม 2562 15
89 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑๗ รายการ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 02 มกราคม 2562 20
90 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนแอสเสย์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 02 มกราคม 2562 23
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ เขียนโดย พัสดุ 02 มกราคม 2562 16
92 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 02 มกราคม 2562 23
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 02 มกราคม 2562 14
94 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการจ้างปรับปรุงทาสีหอพักพยาบาล หอ 7 เขียนโดย พัสดุ 28 ธันวาคม 2561 22
95 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการจ้างปรับปรุงทาสีหอพักพยาบาล หอ 6 เขียนโดย พัสดุ 28 ธันวาคม 2561 20
96 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการจ้างปรับปรุงทาสีภายนอก อาคาร 55 ปี เขียนโดย พัสดุ 28 ธันวาคม 2561 21
97 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการจ้างปรับปรุงห้องแยกโรค เขียนโดย พัสดุ 28 ธันวาคม 2561 18
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศ เขียนโดย พัสดุ 28 ธันวาคม 2561 20
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 28 ธันวาคม 2561 17
100 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 126 รายการ เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 27 ธันวาคม 2561 72

Page 5 of 156

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates