money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค(เกษตรอินทรีย์/GAP) จำนวน14ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 26 กรกฎาคม 2561 18
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 26 กรกฎาคม 2561 20
63 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 26 กรกฎาคม 2561 19
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีและเปลี่ยนฝ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 25 กรกฎาคม 2561 21
65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 กรกฎาคม 2561 18
66 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด PT,PTT จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 กรกฎาคม 2561 24
67 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 กรกฎาคม 2561 20
68 ประกาศเผยแพร่แผนการประกวดราคาจัดซื้อเพลทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน ๖,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 กรกฎาคม 2561 20
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอ่านผลเอกซเรย์ปอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 กรกฎาคม 2561 17
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 กรกฎาคม 2561 20
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพ ต่อรอบการสแกน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 กรกฎาคม 2561 19
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 25 กรกฎาคม 2561 23
73 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดเลือดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ(Platinum Chromium ) จำนวน ๑๕๘ ชิ้น เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 24 กรกฎาคม 2561 21
74 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 24 กรกฎาคม 2561 22
75 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดควบคุมด้วยแรงดัน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 24 กรกฎาคม 2561 23
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 24 กรกฎาคม 2561 25
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 23 กรกฎาคม 2561 24
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 23 กรกฎาคม 2561 25
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารจำนวน7รายการ เขียนโดย พัสดุ 23 กรกฎาคม 2561 19
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 23 กรกฎาคม 2561 24

Page 4 of 127

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates