money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 10 มกราคม 2562 12
62 ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Chromium Alloy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 09 มกราคม 2562 15
63 ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน (Intravascular or Intracardiac Ultrasound) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 09 มกราคม 2562 14
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า เขียนโดย พัสดุ 09 มกราคม 2562 14
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า เขียนโดย พัสดุ 09 มกราคม 2562 10
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 09 มกราคม 2562 16
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 08 มกราคม 2562 17
68 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 08 มกราคม 2562 16
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 07 มกราคม 2562 18
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน8ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 04 มกราคม 2562 18
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน3ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 04 มกราคม 2562 19
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค(เกษตรอินทรีย์/GAP)จำนวน14ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 04 มกราคม 2562 19
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน5ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 04 มกราคม 2562 19
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่นๆจำนวน3ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 04 มกราคม 2562 16
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 04 มกราคม 2562 12
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(น้ำมันโซล่า) เขียนโดย พัสดุ 04 มกราคม 2562 11
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมเพรสเซอร์ เขียนโดย พัสดุ 04 มกราคม 2562 9
78 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 04 มกราคม 2562 16
79 ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์สายสวนหลอดเลือดสำหรับฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารี่ (Diagnostic Coronary Angiography Catheter) จำนวน ๒,๐๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 04 มกราคม 2562 12
80 ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guide Wire) จำนวน ๑,๕๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 04 มกราคม 2562 15

Page 4 of 156

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates