money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
61 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาให้ตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 95 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 กันยายน 2561 20
62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการประกวดราคาเช่าระบบบริหารจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล และเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล (PACS, Digital X-ray Integrated System and Digital Radiography) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 กันยายน 2561 22
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 25 กันยายน 2561 18
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 25 กันยายน 2561 17
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 25 กันยายน 2561 19
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 25 กันยายน 2561 16
67 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 กันยายน 2561 17
68 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเพลททดสอบความไวของเชื้อต่อต้านจุลชีพ จำนวน ๖,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 กันยายน 2561 17
69 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 กันยายน 2561 14
70 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 กันยายน 2561 16
71 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการประกวดราคาจัดซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 กันยายน 2561 17
72 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาบำรุงรักษาลิฟท์ เขียนโดย พัสดุ 24 กันยายน 2561 18
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารอาคารอุบัติเหตุฯ๗ชั้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 24 กันยายน 2561 18
74 ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ INFUSTION SET (ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่อง) – ๒๐ DROP เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 24 กันยายน 2561 20
75 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 24 กันยายน 2561 21
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 24 กันยายน 2561 17
77 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด PT, PTT จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 21 กันยายน 2561 19
78 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 21 กันยายน 2561 16
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 21 กันยายน 2561 20
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค(เกษตรอินทรีย์/GAP) จำนวน42ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 20 กันยายน 2561 22

Page 4 of 138

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates