money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์(ใบส่งตรวจศูนย์ปฏิบัติการกลางกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิคขนาดA4) เขียนโดย พัสดุ 11 มกราคม 2562 11
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ถังขยะกลมสแตนเลสเปิด-ปิดด้วยเท้า) เขียนโดย พัสดุ 11 มกราคม 2562 10
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 11 มกราคม 2562 8
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน4ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 11 มกราคม 2562 7
45 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 10 มกราคม 2562 14
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจเด็ก จำนวน 3 ห้อง ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 10 มกราคม 2562 13
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบบท่อน้ำดี-น้ำทิ้งใหม่ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 10 มกราคม 2562 11
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 10 มกราคม 2562 9
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 10 มกราคม 2562 12
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานตัดต่อท่อน้ำทิ้งใหม่ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 10 มกราคม 2562 10
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถพยาบาล 6502 โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 10 มกราคม 2562 10
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 10 มกราคม 2562 10
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขะเบียน3301 โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 10 มกราคม 2562 10
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินระบบท่อน้ำดีใหม่ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 10 มกราคม 2562 7
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 10 มกราคม 2562 7
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 10 มกราคม 2562 6
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 10 มกราคม 2562 6
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน 2796 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 10 มกราคม 2562 6
59 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 10 มกราคม 2562 7
60 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 10 มกราคม 2562 15

Page 3 of 156

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates