money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
41 ประกาศราคากลางยา Levetiracetam 500 mg tablet เขียนโดย จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 13 กุมภาพันธ์ 2561 15
42 ประกาศราคากลางยา Alteplase 50 mg injection เขียนโดย จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 13 กุมภาพันธ์ 2561 14
43 ประกาศราคากลางยา Hyaluronic acid 18 mg/1 mL gel for injection, 1 mL prefilled syringe เขียนโดย จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 13 กุมภาพันธ์ 2561 10
44 ประกาศราคากลางยา Cilostazol powder for oral liquid 0.5 g, sachet เขียนโดย จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 13 กุมภาพันธ์ 2561 11
45 ประกาศราคากลางยา Water irrigation solution 1000 ml เขียนโดย จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 13 กุมภาพันธ์ 2561 11
46 ประกาศราคากลางยา Lactate ringer solution 1000 ml เขียนโดย จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 13 กุมภาพันธ์ 2561 4
47 ประกาศราคากลางยา Cefixime 100 mg capsule เขียนโดย จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 13 กุมภาพันธ์ 2561 5
48 ประกาศราคากลางยา Glucosamine sulfate powder 1.5 g, sachet เขียนโดย จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 13 กุมภาพันธ์ 2561 3
49 ประกาศราคากลางยา Levodopa 200 mg+benserazide 50 mg tablet เขียนโดย จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 13 กุมภาพันธ์ 2561 2
50 ประกาศราคากลางซ่อมแซมทาสีอาคารและซ่อมแซมห้องน้ำผู้มารับบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามควาบเผือก เขียนโดย พัสดุ 13 กุมภาพันธ์ 2561 2
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 13 กุมภาพันธ์ 2561 7
52 ประกาศราคากลางยา Sodium chloride 0.9% solution for irrigation, 1000 ml เขียนโดย จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 12 กุมภาพันธ์ 2561 7
53 ประกาศราคากลางยา Sodium chloride 0.9% solution for injection, 100 ml เขียนโดย จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 12 กุมภาพันธ์ 2561 6
54 ประกาศราคากลางยา Sodium chloride 0.9% solution for injection, 5 ml เขียนโดย จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 12 กุมภาพันธ์ 2561 12
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวารสาร เขียนโดย พัสดุ 09 กุมภาพันธ์ 2561 13
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิง เขียนโดย พัสดุ 09 กุมภาพันธ์ 2561 13
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องกายจำนวน3ประกาศ เขียนโดย พัสดุ 09 กุมภาพันธ์ 2561 13
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างแบบพิมพ์จำนวน4ประกาศ เขียนโดย พัสดุ 09 กุมภาพันธ์ 2561 16
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุบริโภคจำนวน20ประกาศ เขียนโดย พัสดุ 09 กุมภาพันธ์ 2561 13
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านจำนวน12ประกาศ เขียนโดย พัสดุ 09 กุมภาพันธ์ 2561 8

Page 3 of 86

banmenu

Free business joomla templates