money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(น้ำมันโซล่า) เขียนโดย พัสดุ 06 สิงหาคม 2561 12
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค(น้ำมันพืชถั่วเหลือง)บรรจุ13.75ลิตร เขียนโดย พัสดุ 06 สิงหาคม 2561 13
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว(ผ้าดิบฟอกขาวหน้า60นิ้ว) เขียนโดย พัสดุ 06 สิงหาคม 2561 10
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน5ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 02 สิงหาคม 2561 19
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ใบเสร็จรับเงินใชักับเครื่องคอมพิวเตอร์6x10นื้ว) เขียนโดย พัสดุ 02 สิงหาคม 2561 19
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ชั้นใส่เอกสาร7ชั้น) เขียนโดย พัสดุ 02 สิงหาคม 2561 20
47 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 02 สิงหาคม 2561 21
48 ประกาศประกวดราคาซื้่อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดควบคุมด้วยแรงดัน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 02 สิงหาคม 2561 18
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 02 สิงหาคม 2561 17
50 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 01 สิงหาคม 2561 35
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อเมนน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 31 กรกฎาคม 2561 21
52 ประกาศประกวดราคารายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (NC PTCA Balloon) จำนวน 750 ชุด เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 31 กรกฎาคม 2561 19
53 ประกาศประกวดราคากลาง สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดเลือดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Platinum Chromium ) 158 ชิ้น เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 31 กรกฎาคม 2561 23
54 ประกาศประกวดราคากลาง รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (SC PTCA Balloon) จำนวน 833 ชุด เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 31 กรกฎาคม 2561 20
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 31 กรกฎาคม 2561 20
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 26 กรกฎาคม 2561 26
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน4ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 26 กรกฎาคม 2561 19
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน3ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 26 กรกฎาคม 2561 18
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ใช้ในราชการ) เขียนโดย พัสดุ 26 กรกฎาคม 2561 20
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน4รายการ เขียนโดย พัสดุ 26 กรกฎาคม 2561 21

Page 3 of 127

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates