money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน3รายการ เขียนโดย พัสดุ 08 ตุลาคม 2561 10
42 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลีนิคโรคหัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 05 ตุลาคม 2561 17
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค(เกษตรอินทรีย์/GAP)จำนวน21ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 05 ตุลาคม 2561 11
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 05 ตุลาคม 2561 17
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 04 ตุลาคม 2561 19
46 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลินิกโรคหัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 02 ตุลาคม 2561 22
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 01 ตุลาคม 2561 19
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่นๆ(ค่าเช่าอาคารตึกแถวคอนกรีต3ชั้น) จำนวน2ใบสั่งจ้าง เขียนโดย พัสดุ 28 กันยายน 2561 17
49 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์การแพทย์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพขอองโรงพยาบาลนครปฐม เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 28 กันยายน 2561 130
50 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 28 กันยายน 2561 21
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน18ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 28 กันยายน 2561 19
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค(เกษตรอินทรีย์/GAP)จำนวน7ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 28 กันยายน 2561 17
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน6ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 28 กันยายน 2561 16
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงจำนวน3ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 28 กันยายน 2561 17
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 28 กันยายน 2561 16
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคจำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 28 กันยายน 2561 14
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 28 กันยายน 2561 14
58 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 กันยายน 2561 17
59 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๖ เครื่อง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 กันยายน 2561 13
60 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด PT,PTT จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 กันยายน 2561 14

Page 3 of 138

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates