money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
3101 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เขียนโดย พัสดุ 17 เมษายน 2557 503
3102 ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างเหมาบริการซักอบรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย เขียนโดย พัสดุ 26 มีนาคม 2557 771
3103 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการซักอบรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย เขียนโดย พัสดุ 26 มีนาคม 2557 791
3104 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เขียนโดย พัสดุ 18 มีนาคม 2557 744
3105 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เขียนโดย พัสดุ 18 มีนาคม 2557 793
3106 ประกาศราคากลางจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ด้วยวิธีกรณีพิเศษ เขียนโดย พัสดุ 14 มีนาคม 2557 984
3107 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย พัสดุ 28 กุมภาพันธ์ 2557 565
3108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลตพักแพทย์ ขนาด ๒๐ ยูนิต ๖ ชั้น เขียนโดย พัสดุ 12 กุมภาพันธ์ 2557 633
3109 ประกวดราคาจัดซื้อ รายการ Disposable non-Sterile exam glove จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย พัสดุ 03 กุมภาพันธ์ 2557 675
3110 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน ๗ ที่นั่ง เขียนโดย พัสดุ 28 มกราคม 2557 536
3111 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย พัสดุ 28 มกราคม 2557 520
3112 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วม เขียนโดย พัสดุ 22 มกราคม 2557 591
3113 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2557 เขียนโดย Super User 14 มกราคม 2557 609
3114 ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (รายการ Infusion Set , Microdrip Infusion set) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย พัสดุ 10 มกราคม 2557 629
3115 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ฯ เขียนโดย พัสดุ 06 มกราคม 2557 593
3116 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย เขียนโดย พัสดุ 26 ธันวาคม 2556 560
3117 ประกาศร่างขอบเขตงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลตพักแพทย์ ฯ เขียนโดย พัสดุ 25 ธันวาคม 2556 676
3118 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลตพักแพทย์ ขนาด 20 ยูนิต 6 ชั้น โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม เขียนโดย พัสดุ 25 ธันวาคม 2556 701
3119 ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย พัสดุ 23 ธันวาคม 2556 702
3120 สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า ขนาด ๔๐ ลิตร (ครั้งที่ ๒) เขียนโดย งานสอบราคา 19 ธันวาคม 2556 495

Page 156 of 162

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates