money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
3101 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC/Reticulocyte จำนวน 2 รายการ เขียนโดย พัสดุ 26 มีนาคม 2558 510
3102 สอบราคาเช่าระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอุณหภูมิตู้เก็บยาและเคมีภัณฑ์อัตโนมัติ เขียนโดย พัสดุ 26 มีนาคม 2558 518
3103 สอบราคาเช่าระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอุณหภูมิตู้เก็บยาและเคมีภัณฑ์อัตโนมัติ เขียนโดย พัสดุ 26 มีนาคม 2558 514
3104 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์พิเศษทางเคมีคลินิก (Special Chem) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย พัสดุ 26 มีนาคม 2558 502
3105 ประกาศร่างขอบเขตงานประกวดราคาจัดซื้อแป้นปิดรอบลำไส้และถุงรองรับอุจจาระ จำนวน 4 รายการ เขียนโดย พัสดุ 24 มีนาคม 2558 717
3106 ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องดึงคอ-หลัง อัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับด้วยไฟฟ้า เขียนโดย พัสดุ 19 มีนาคม 2558 498
3107 ประกาศสอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วมระดับจังหวัด รายการที่ปิดจมูก และ หมวกพยาบาล เขียนโดย พัสดุ 19 มีนาคม 2558 615
3108 สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิตอลชนิดไม่ต้องขยายม่านตา เขียนโดย พัสดุ 19 มีนาคม 2558 969
3109 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา ๑๗ รายการ เขียนโดย พัสดุ 19 มีนาคม 2558 539
3110 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ เขียนโดย พัสดุ 11 มีนาคม 2558 554
3111 ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เขียนโดย พัสดุ 10 มีนาคม 2558 778
3112 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด เขียนโดย พัสดุ 10 มีนาคม 2558 514
3113 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน เขียนโดย พัสดุ 09 มีนาคม 2558 463
3114 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซในเลือด เขียนโดย พัสดุ 05 มีนาคม 2558 483
3115 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์) เขียนโดย พัสดุ 03 มีนาคม 2558 637
3116 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการออกซิเจนเหลว เขียนโดย พัสดุ 02 มีนาคม 2558 481
3117 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอก เขียนโดย พัสดุ 27 กุมภาพันธ์ 2558 478
3118 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนแอสเสย์แบบอัตโนมัติ เขียนโดย พัสดุ 26 กุมภาพันธ์ 2558 498
3119 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบซี อาร์ม ชนิดเคลื่อนที่ได้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย พัสดุ 25 กุมภาพันธ์ 2558 484
3120 สอบราคาจัดซื้อเครื่องช่วยการทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า เขียนโดย พัสดุ 24 กุมภาพันธ์ 2558 604

Page 156 of 171

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates