money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
3001 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง (CVT) เขียนโดย พัสดุ 11 มิถุนายน 2558 498
3002 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครืองนึ่งอบไอน้ำ 85 ลิตร เขียนโดย พัสดุ 11 มิถุนายน 2558 463
3003 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องถ่างขยายหน้าท้องเวลาผ่าตัด เขียนโดย พัสดุ 11 มิถุนายน 2558 445
3004 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องถ่างขยายหน้าท้องเวลาผ่าตัด เขียนโดย พัสดุ 11 มิถุนายน 2558 435
3005 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เขียนโดย พัสดุ 05 มิถุนายน 2558 800
3006 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัด เขียนโดย พัสดุ 03 มิถุนายน 2558 502
3007 ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องล้างตัวกรอง เขียนโดย พัสดุ 02 มิถุนายน 2558 490
3008 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง เขียนโดย พัสดุ 28 พฤษภาคม 2558 454
3009 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องดึงคอ หลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับด้วยไฟฟ้า เขียนโดย พัสดุ 28 พฤษภาคม 2558 530
3010 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ เขียนโดย พัสดุ 26 พฤษภาคม 2558 505
3011 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ที่ปิดจมูก และหมวกพยาบาล เขียนโดย พัสดุ 25 พฤษภาคม 2558 515
3012 สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัด เขียนโดย พัสดุ 21 พฤษภาคม 2558 497
3013 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ เขียนโดย พัสดุ 21 พฤษภาคม 2558 507
3014 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา 8 รายการ (A5805080) เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 21 พฤษภาคม 2558 450
3015 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา 6 รายการ (A5805078) เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 21 พฤษภาคม 2558 460
3016 ประกาศยกเลิกการสอบราคาเช่าระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอุณหภูมิตู้เก็บยาและเคมีภัณฑ์อัตโนมติ เขียนโดย พัสดุ 20 พฤษภาคม 2558 437
3017 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อระบบจัดวางเครื่องมือพร้อมระบบท่อส่งแก๊สในหอผู้ป่วยหนัก เขียนโดย พัสดุ 20 พฤษภาคม 2558 405
3018 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อระบบจัดวางเครื่องมือพร้อมระบบท่อส่งแก๊สในหอผู้ป่วยหนัก (ICU pendent) เขียนโดย พัสดุ 20 พฤษภาคม 2558 440
3019 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องฟอกไตมาตรฐาน เขียนโดย พัสดุ 20 พฤษภาคม 2558 438
3020 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ เขียนโดย พัสดุ 19 พฤษภาคม 2558 495

Page 151 of 168

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates