money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
2281 ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารรวมเมฆฯ เขียนโดย พัสดุ 20 สิงหาคม 2556 534
2282 ประกาศราคากลางจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารโรตารี่ ฯ เขียนโดย พัสดุ 20 สิงหาคม 2556 532
2283 ประกาศราคากลางจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารรวมเมฆ ฯ เขียนโดย พัสดุ 20 สิงหาคม 2556 569
2284 ประกาศร่างขอบเขตงานจัดซื้อวัสดุบริโภค ข้าวสารหอมมะลิเก่า เขียนโดย พัสดุ 20 สิงหาคม 2556 631
2285 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ เขียนโดย พัสดุ 19 สิงหาคม 2556 494
2286 สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน เขียนโดย พัสดุ 19 สิงหาคม 2556 531
2287 ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน เขียนโดย พัสดุ 19 สิงหาคม 2556 527
2288 ประกาศราคากลางจ้างพนักงานทำความสะอาด เขียนโดย พัสดุ 16 สิงหาคม 2556 689
2289 ประกาศร่างขอบเขตงาน ฯ จ้างพนักงานทำความสะอาดอาคาร จำนวน 19 คน เขียนโดย พัสดุ 16 สิงหาคม 2556 540
2290 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เขียนโดย พัสดุ 07 สิงหาคม 2556 549
2291 ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อตู้เย็นเก็บศพแบบเดินเข้าถึงได้ เขียนโดย พัสดุ 07 สิงหาคม 2556 1044
2292 ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย พัสดุ 05 สิงหาคม 2556 562
2293 สอบราคาจ้างบริการกำจัดขยะติดเชื้อ เขียนโดย พัสดุ 02 สิงหาคม 2556 732
2294 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Disposable Syringe Insulin u-๑๐๐ ถอดเข็ม ครั้งที่ 2 เขียนโดย พัสดุ 02 สิงหาคม 2556 604
2295 ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ N๐n-Sterile Gauze จำนวน 4 รายการ เขียนโดย พัสดุ 29 กรกฎาคม 2556 560
2296 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ เขียนโดย พัสดุ 19 กรกฎาคม 2556 683
2297 ทดสอบ เขียนโดย พัสดุ 19 กรกฎาคม 2556 585
2298 สอบราคาจัดซื้อระบบจัดวางเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้อง เขียนโดย พัสดุ 16 กรกฎาคม 2556 634
2299 สอบราคาซื้อ Operative pendent เขียนโดย พัสดุ 04 กรกฎาคม 2556 698
2300 พัสดุทดสอบ เขียนโดย พัสดุ 04 กรกฎาคม 2556 603

Page 115 of 118

banmenu

Free business joomla templates