money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
2281 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องผสมออกซิเจน โดยวิธีตกลงราคา เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 28 พฤศจิกายน 2559 251
2282 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ เครื่องอัลตราซาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 28 พฤศจิกายน 2559 266
2283 ประกาศราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 28 พฤศจิกายน 2559 266
2284 ประกาศราคากลาง UPS 10KVA/7KW จำนวน 1 เครื่อง เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 28 พฤศจิกายน 2559 275
2285 ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 24 พฤศจิกายน 2559 256
2286 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการออกซิเจนเหลว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 24 พฤศจิกายน 2559 306
2287 ประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดหอผู้ป่วยศัลยกรรม ๕๕ ปี, หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์หญิง, หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย, หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม, หอผู้ป่วยสูติกรรม,หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2, หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2, หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 จำวน 26 คน เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 22 พฤศจิกายน 2559 288
2288 จัดซื้อชุดไมค์ห้องประชุม ระบบดิจิตอล เขียนโดย พัสดุ 18 พฤศจิกายน 2559 323
2289 จัดซื้อเครื่องมัลติเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๒๐๐ ANSI Lumenและจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เขียนโดย พัสดุ 18 พฤศจิกายน 2559 297
2290 ประกาศขาดทอดตลาดอาคารผู้ป่วยชำรุดและเสื่อมสภาพ เขียนโดย ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา 18 พฤศจิกายน 2559 353
2291 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 พฤศจิกายน 2559 312
2292 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 พฤศจิกายน 2559 302
2293 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อตู้อบเด็ก เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 พฤศจิกายน 2559 269
2294 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้อบเด็ก เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 พฤศจิกายน 2559 258
2295 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพต่อรอบการสแกน เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 พฤศจิกายน 2559 289
2296 ปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุมจตุภัทรชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เขียนโดย พัสดุ 17 พฤศจิกายน 2559 320
2297 ประกาศสอบราคาจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 16 พฤศจิกายน 2559 333
2298 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารก เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 16 พฤศจิกายน 2559 290
2299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจ โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ เครื่อง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 พฤศจิกายน 2559 280
2300 สอบราคาจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดโคมคู่หลอดแอลอีดี เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 พฤศจิกายน 2559 298

Page 115 of 156

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates