money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
2281 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ ๘ เตียงของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย พัสดุ 28 พฤศจิกายน 2557 421
2282 ประกาศเผยแร่ร่างขอบเขตงานประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซในเลือด ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย พัสดุ 28 พฤศจิกายน 2557 443
2283 ประกาศเผยแพร่ขอบเขตงานประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา 17 รายการ เขียนโดย พัสดุ 27 พฤศจิกายน 2557 516
2284 ประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย พัสดุ 26 พฤศจิกายน 2557 527
2285 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ (ครั้งที่ 2) เขียนโดย พัสดุ 26 พฤศจิกายน 2557 423
2286 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด และประกาศราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อ เขียนโดย พัสดุ 25 พฤศจิกายน 2557 602
2287 ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดแบบเอกซเรย์ผ่านได้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และประกาศราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อ เขียนโดย พัสดุ 25 พฤศจิกายน 2557 521
2288 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ เขียนโดย พัสดุ 21 พฤศจิกายน 2557 415
2289 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อชุดสำรองก๊าซออกซิเจนอาคารทวราวดี เขียนโดย พัสดุ 21 พฤศจิกายน 2557 434
2290 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อยูนิตช่วยฟื้นคืนชีพทารก เขียนโดย พัสดุ 21 พฤศจิกายน 2557 375
2291 ประกาศร่างขอบเขตงานประกวดราคาจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ ๘ เตียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย พัสดุ 21 พฤศจิกายน 2557 539
2292 ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายเนื้องอกในสมอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย พัสดุ 21 พฤศจิกายน 2557 404
2293 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจัดซื้อตู้อบเด็ก เขียนโดย พัสดุ 18 พฤศจิกายน 2557 402
2294 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC เขียนโดย พัสดุ 18 พฤศจิกายน 2557 442
2295 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ เขียนโดย พัสดุ 18 พฤศจิกายน 2557 437
2296 ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องดมยาสลบ ฯ และประกาศแหล่งที่มาราคากลาง เขียนโดย พัสดุ 07 พฤศจิกายน 2557 531
2297 ประกาศสอบบราคาจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ และประกาศแหล่งที่มาของราคากลาง เขียนโดย พัสดุ 06 พฤศจิกายน 2557 586
2298 ประกาศสอบราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC จำนวน 40,000 test และประกาศแหล่งที่มาของราคากลาง เขียนโดย พัสดุ 06 พฤศจิกายน 2557 764
2299 ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเตียงผ่าตัดแบบเอ็กซเรย์ผ่านได้ เขียนโดย พัสดุ 05 พฤศจิกายน 2557 758
2300 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เขียนโดย พัสดุ 05 พฤศจิกายน 2557 441

Page 115 of 127

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates