money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
2141 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 16 มีนาคม 2560 260
2142 สอบราคาซื้อเครื่องตรวจความเข้มข้นของเลือด HEMATOCRIT เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 16 มีนาคม 2560 439
2143 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ในการทำฟัน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 มีนาคม 2560 300
2144 ประกาศราคากลางปรับปรุงพื้นที่ของอาคารพิเศษหลวงพ่อแช่มเป็นห้องจ่ายก๊าซออกซิเจนสำรอง โดยวิธีตกลงราคา เขียนโดย พัสดุ 13 มีนาคม 2560 249
2145 ประกาศราคากลางปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารพิเศษรวม เป็นห้องสำหรับติดตั้งระบบจ่ายก๊าซออกซิเจน โดยวิธีตกลงราคา เขียนโดย พัสดุ 13 มีนาคม 2560 237
2146 ประกาศราคากลางปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารกาชาดเป็นห้องเก็บท่อก๊าซสำรอง โดยวิธีตกลงราคา เขียนโดย พัสดุ 13 มีนาคม 2560 259
2147 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการออกซิเจนเหลว เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 13 มีนาคม 2560 406
2148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๙๘๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 10 มีนาคม 2560 363
2149 ประกวดราคาซื้อหลอดแอลอีดี Tube พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ (ขนาด ๑๐ วัตต์ และขนาดประกวดราคาซื้อหลอดแอลอีดี Tube พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ (ขนาด ๑๐ วัตต์ และขนาด ๑๘ วัตต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 10 มีนาคม 2560 364
2150 ประกวดราคาซื้อแผงผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ รวมอุปกรณ์ประกอบและงานติดตั้ง ขนาดพิกัด ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 10 มีนาคม 2560 344
2151 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงแบบดิจิตอล เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 07 มีนาคม 2560 303
2152 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสติก(หน้าอาคารอำนวยการ) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 07 มีนาคม 2560 286
2153 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงหอพักพยาบาล ๘ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 07 มีนาคม 2560 279
2154 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงศูนย์เปล ของโรงพยาบาลนครปฐม เขียนโดย พัสดุ 03 มีนาคม 2560 281
2155 สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน ๒ รายการ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 03 มีนาคม 2560 322
2156 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 03 มีนาคม 2560 510
2157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 03 มีนาคม 2560 290
2158 ประกาศสอบราคาดซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวสารหอมมะลิเก่า ๑๐๐ % จำนวน 60,000 กิโลกรัม เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 01 มีนาคม 2560 290
2159 ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือด เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 กุมภาพันธ์ 2560 283
2160 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 กุมภาพันธ์ 2560 304

Page 108 of 156

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates