money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
2141 สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกเกิด (ครั้งที่ ๓) เขียนโดย พัสดุ 18 เมษายน 2556 878
2142 ประกาศ (ร่าง) TOR โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Clindamycin phosphate 600 mg/4 mL Injection ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลนครปฐม เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 04 เมษายน 2556 1198
2143 ประากาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๔๔ รายการ เขียนโดย พัสดุ 04 เมษายน 2556 1199
2144 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง) เขียนโดย พัสดุ 04 เมษายน 2556 849
2145 สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าห่มผู้ป่วย ๒ รายการ) (ผ้าห่มผู้ป่วยพิเศษ,สามัญ) เขียนโดย พัสดุ 26 มีนาคม 2556 447958
2146 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิดซีอาร์ม (Mobile C-arm X-rays image intensifier) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย พัสดุ 25 มีนาคม 2556 456972
2147 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๕ รายการ เขียนโดย พัสดุ 18 มีนาคม 2556 942
2148 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศแผนกผู้ป่วนนอก เขียนโดย พัสดุ 14 มีนาคม 2556 692
2149 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง) ครั้งที่ ๒ เขียนโดย พัสดุ 12 มีนาคม 2556 956
2150 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งประกอบสำหรับโครงการ Fit for Life เขียนโดย พัสดุ 08 มีนาคม 2556 919
2151 สอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม (รพ.สต.สองห้อง) เขียนโดย พัสดุ 07 มีนาคม 2556 1241
2152 ประกาศร่าง TOR เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ชนิดซีอาร์ม เขียนโดย พัสดุ 07 มีนาคม 2556 1585
2153 สอบราคาเครื่อง Endtidal Co2 monitor จำนวน ๑ เครื่อง เขียนโดย พัสดุ 05 มีนาคม 2556 821
2154 ประกวดราคาซื้อLaparoscopic Surgery unit set HD จำนวน ๑ ชุด เขียนโดย พัสดุ 04 มีนาคม 2556 979
2155 สอบราคาเครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 04 ธันวาคม 2555 340

Page 108 of 108

banmenu

Free business joomla templates