money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่นๆจำนวน4ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 10 สิงหาคม 2561 14
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน4รายการ เขียนโดย พัสดุ 10 สิงหาคม 2561 15
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวกระบอกสแตนเลสสำหรับใส่กรวยกระดาษ เขียนโดย พัสดุ 10 สิงหาคม 2561 14
24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 10 สิงหาคม 2561 14
25 ประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 10 สิงหาคม 2561 19
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถพยาบาล หมายเลขทะเบียน 6502 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 10 สิงหาคม 2561 10
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์วีโก้ 4 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 10 สิงหาคม 2561 9
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 10 สิงหาคม 2561 16
29 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็กชนิดควบคุมความถี่สูงและชนิดควบคุมสามัญ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอยนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 09 สิงหาคม 2561 17
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 09 สิงหาคม 2561 12
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้สารละลายทางกระบอกฉีดยาชนิด ๓ ช่อง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 09 สิงหาคม 2561 13
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 09 สิงหาคม 2561 11
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงภูมิทัศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 03 สิงหาคม 2561 8
34 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 08 สิงหาคม 2561 16
35 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 08 สิงหาคม 2561 16
36 ประกาศรายชื่อผู้ขนะะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบ ซีอาร์ม ชนิดเคลื่อนที่ได้ (C-arm Fluoroscope) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 08 สิงหาคม 2561 14
37 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อยูนิตเก้าอี้ทำฟัน จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 07 สิงหาคม 2561 18
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค(เกษตรอินทรีย์/GAP)จำนวน7ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 06 สิงหาคม 2561 15
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน3ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 06 สิงหาคม 2561 15
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน4ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 06 สิงหาคม 2561 15

Page 2 of 127

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates