money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 15 พฤษภาคม 2561 13
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 10 พฤษภาคม 2561 23
23 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟด์ (Aortic Stent Graft) ที่ใช้ในช่องท้อง จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 09 พฤษภาคม 2561 23
24 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟด์ (Aortic Stent Graft) ที่ใช้ในช่องอก จำนวน ๑๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 09 พฤษภาคม 2561 30
25 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ชุดคลุมผ่าตัดชนิดทั่วไป และ ชุดคลุมผ่าตัดชนิดมีช่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 09 พฤษภาคม 2561 22
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 08 พฤษภาคม 2561 23
27 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์รายการขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อจากตัวอย่างเลือด จำนวน ๒ รายการ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 07 พฤษภาคม 2561 16
28 ประกาศประกวดราคาซื้อยา CLINDAMYCIN PHOSPHATE ๙๐๐ MG/๖ ML INJECTION เขียนโดย orawee 07 พฤษภาคม 2561 55
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน4รายการ เขียนโดย พัสดุ 07 พฤษภาคม 2561 15
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน4ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 07 พฤษภาคม 2561 14
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 07 พฤษภาคม 2561 14
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่นๆ(ค่าเช่าห้องประชุม) เขียนโดย พัสดุ 07 พฤษภาคม 2561 11
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค(เกษตรอินทรีย์/GAP)จำนวน7ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 07 พฤษภาคม 2561 9
34 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา TERIPARATIDE 20 MCG/DOSE PRE-FILLED PEN., 2.4 mL เขียนโดย orawee 07 พฤษภาคม 2561 14
35 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา DORIPENEM 500 MG INJ เขียนโดย orawee 07 พฤษภาคม 2561 16
36 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา DEFERASIROX 250 MG TAB เขียนโดย orawee 07 พฤษภาคม 2561 13
37 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา SITAGLIPTIN PHOSPHATE 100 MG TAB เขียนโดย orawee 07 พฤษภาคม 2561 12
38 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา IRINOTECAN HCl TRIHYDRATE 300 MG/15 mL INJ. เขียนโดย orawee 07 พฤษภาคม 2561 13
39 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา ALFACALCIDOL 0.5 MCG TAB. เขียนโดย orawee 07 พฤษภาคม 2561 14
40 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา MESALAZINE ENTERIC COATED 500 MG TAB. เขียนโดย orawee 07 พฤษภาคม 2561 13

Page 2 of 108

banmenu

Free business joomla templates