money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๑,๒๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 16 ตุลาคม 2561 3
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 16 ตุลาคม 2561 4
23 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 12 ตุลาคม 2561 13
24 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิส์ (e-bidding) เขียนโดย งานอสอบราคาและประกวดราคา 12 ตุลาคม 2561 15
25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเพลลทดสอบความไวชองเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน ๖,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 12 ตุลาคม 2561 15
26 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน(Intravascular ultrasound) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 12 ตุลาคม 2561 14
27 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 11 ตุลาคม 2561 9
28 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน (NC PTCA Balloon) จำนวน ๗๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 11 ตุลาคม 2561 13
29 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน (SC PTCA Balloon) จำนวน ๘๓๓ ชุด เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 11 ตุลาคม 2561 11
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 11 ตุลาคม 2561 10
31 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดเลือดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ(Platinum Chromium) จำนวน ๑๕๘ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 11 ตุลาคม 2561 10
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน6ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 09 ตุลาคม 2561 12
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงจำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 09 ตุลาคม 2561 8
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน3รายการ เขียนโดย พัสดุ 09 ตุลาคม 2561 10
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เก้าอี้โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม ที่นั่งพนักพิงทำจากพลาสติก) เขียนโดย พัสดุ 09 ตุลาคม 2561 10
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกะบะฟอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 08 ตุลาคม 2561 11
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 08 ตุลาคม 2561 6
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 08 ตุลาคม 2561 9
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน5ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 08 ตุลาคม 2561 11
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน2รายการ เขียนโดย พัสดุ 08 ตุลาคม 2561 12

Page 2 of 138

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates