money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
21 ประกาศกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนหัวใจและแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด๓ มิติ (Irrigate catheter with Cool point tubing with NavX Patch) จำนวน ๕๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 16 มกราคม 2562 7
22 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 16 มกราคม 2562 9
23 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 16 มกราคม 2562 11
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 15 มกราคม 2562 3
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน5รายการ เขียนโดย พัสดุ 15 มกราคม 2562 4
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่นๆจ้างเหมาอ่านฟิล์มเอกซเรย์ทรวงอก เขียนโดย พัสดุ 15 มกราคม 2562 4
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอย(ค่าถ่ายเอกสาร)จำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 15 มกราคม 2562 4
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน3ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 15 มกราคม 2562 4
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ใช้ในราชการ) เขียนโดย พัสดุ 15 มกราคม 2562 0
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีห้องคนไข้ 2537และ 2542 พ.หลวงพ่อแช่ม โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 14 มกราคม 2562 4
31 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจัดซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน ๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 มกราคม 2562 9
32 ประกาศเผยแพร่แแผนประกวดราคาจัดซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบตัดเอ็นไขว้หลังชนิดที่สามารถงอเข่าไห้มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๐ องศา จำนวน ๙๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 มกราคม 2562 4
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 14 มกราคม 2562 7
34 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่อวกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติพร้อมสายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Dual chamber rate responsive pacemaker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 11 มกราคม 2562 19
35 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีหอพักพยาบาล (หอ7) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 11 มกราคม 2562 15
36 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีหอพักพยาบาล (หอ6) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 11 มกราคม 2562 17
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัดสดุกร่อสร้าง วัสดุยานพาหนะ เขียนโดย พัสดุ 11 มกราคม 2562 13
38 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคโดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 11 มกราคม 2562 14
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 11 มกราคม 2562 13
40 ประกาศตารางราคากลางรายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug-eluting stent) ชนิดโลหะทำจาก Cobalt Chromium จำนวน 100 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็อทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 11 มกราคม 2562 14

Page 2 of 156

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates