money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ภาพไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพต่อรอบการสแกน เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 มิถุนายน 2561 20
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจ Mammogram โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 มิถุนายน 2561 24
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจ Ultrasound โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 มิถุนายน 2561 23
184 ประกาศราคากลางประ่กวดราคาจัดซื้อครื่องเอ็กซเรย์แบบ ซีอาร์ม ชนิดเคลื่อนที่ได้ (C-arm Fluoroscope) จำนวน ๑ เครื่อง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 มิถุนายน 2561 32
185 ประกาศรายฃื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๑๔ เครื่อง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 มิถุนายน 2561 24
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 27 มิถุนายน 2561 20
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน2รายการ เขียนโดย พัสดุ 26 มิถุนายน 2561 22
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอย(ค่าเช่ารถโดยสารรถบัสปรับอากาศVIP2ชั้น) เขียนโดย พัสดุ 26 มิถุนายน 2561 25
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 26 มิถุนายน 2561 20
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าทำผ้าม่านกั้นเตียงพร้อมติดตั้ง เขียนโดย พัสดุ 22 มิถุนายน 2561 35
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุต จำนวน48ตู้ เขียนโดย พัสดุ 22 มิถุนายน 2561 36
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เขียนโดย พัสดุ 22 มิถุนายน 2561 34
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 22 มิถุนายน 2561 31
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ วิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 22 มิถุนายน 2561 28
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 22 มิถุนายน 2561 20
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 22 มิถุนายน 2561 22
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 21 มิถุนายน 2561 24
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค(อุปกรณ์จัดนิทรรศการ) เขียนโดย พัสดุ 21 มิถุนายน 2561 26
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว(ถุงขยะ)จำนวน4รายการ เขียนโดย พัสดุ 21 มิถุนายน 2561 24
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่นๆจำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 21 มิถุนายน 2561 22

Page 10 of 127

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates