money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
181 ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน(NC PTCA Balloon) จำนวน ๗๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 สิงหาคม 2561 29
182 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 27 สิงหาคม 2561 26
183 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 27 สิงหาคม 2561 27
184 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (cctv) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เขียนโดย พัสดุ 24 สิงหาคม 2561 23
185 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาให้ตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๙๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 24 สิงหาคม 2561 32
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 24 สิงหาคม 2561 28
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าและเมทัลชีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 24 สิงหาคม 2561 27
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 24 สิงหาคม 2561 27
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมม่อน้ำรั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 24 สิงหาคม 2561 19
190 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 24 สิงหาคม 2561 28
191 ประกาศประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพานหนะ รายการรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 24 สิงหาคม 2561 27
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค(นมสูตรเด็กคลอดก่อนกำหนด) เขียนโดย พัสดุ 24 สิงหาคม 2561 25
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอย(ค่าเช่ารถโดยสาร)จำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 24 สิงหาคม 2561 23
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 24 สิงหาคม 2561 20
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 24 สิงหาคม 2561 24
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 23 สิงหาคม 2561 24
197 ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด PT,PTT จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 22 สิงหาคม 2561 38
198 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเพลททดสอบความไวของเชื้อต่อต้านจุลชีพ จำนวน ๖,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 22 สิงหาคม 2561 27
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 22 สิงหาคม 2561 29
200 ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอเลือดโคโรนารี่ด้วยขดเลือดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Platinum Chromium) จำนวน ๑๕๘ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 21 สิงหาคม 2561 26

Page 10 of 138

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates