money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ชั้นใส่เอกสาร7ชั้น เขียนโดย พัสดุ 14 มีนาคม 2562 28
182 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 14 มีนาคม 2562 35
183 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV Viral Load จำนวน ๔,๘๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 มีนาคม 2562 31
184 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำหอผู้ป่วยนรีเวชชั้น 4 อาคารทราวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 13 มีนาคม 2562 31
185 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงปรับปรุงห้องน้ำหอผู้ป่วยสูติกรรมชั้น 3 อาคารทราวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 13 มีนาคม 2562 33
186 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออต้าร์ด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ (Thorasic Stent Graft) ที่ใช้ในช่องอก จำนวน ๑๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 13 มีนาคม 2562 50
187 ประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 13 มีนาคม 2562 35
188 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษ จำนวน ๔๒ ห้อง อาคารหอผู้ป่วยพิเศษหลวงพ่อแช่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 13 มีนาคม 2562 29
189 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 12 มีนาคม 2562 52
190 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary Guiding Catheter) จำนวน ๑,๐๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 12 มีนาคม 2562 50
191 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary Pressure Wire) จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 12 มีนาคม 2562 58
192 ประกาศราคากลางงานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง สำรอง อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 11 มีนาคม 2562 37
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ เขียนโดย พัสดุ 11 มีนาคม 2562 46
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 11 มีนาคม 2562 43
195 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน ๓๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 11 มีนาคม 2562 42
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 11 มีนาคม 2562 43
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบกริ่งเรียกพยาบาล โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 11 มีนาคม 2562 34
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตัวขยายสัญญาณ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 11 มีนาคม 2562 38
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน5ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 08 มีนาคม 2562 44
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดปฏิบัติงาน) จำนวน2รายการ เขียนโดย พัสดุ 08 มีนาคม 2562 43

Page 10 of 176

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates