money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบกันซึมพื้นหลังคาและระเบียงกันสาด อาคารกายภาพ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 30 มกราคม 2562 27
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบบริหารจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล และเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล (PACS, Digital X-ray Integrated System and Digital Radiography) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 30 มกราคม 2562 27
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย อัญชิสา พานแก้ว 30 มกราคม 2562 32
184 ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาลิฟท์อาคารคลังยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 30 มกราคม 2562 35
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโซฟาญติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 30 มกราคม 2562 28
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินระบบท่อน้ำดี-น้ำทิ้ง ทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 30 มกราคม 2562 21
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นค-3893 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 30 มกราคม 2562 22
188 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 29 มกราคม 2562 28
189 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีหอพักพยาบาล หอ7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 29 มกราคม 2562 29
190 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีหอพักพยาบาล หอ6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 29 มกราคม 2562 28
191 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 29 มกราคม 2562 27
192 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 29 มกราคม 2562 31
193 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 29 มกราคม 2562 28
194 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 29 มกราคม 2562 46
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 29 มกราคม 2562 28
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่นๆ(ค่าบล็อคสกรีนกระเป๋า)จำนวน2รายการ เขียนโดย พัสดุ 28 มกราคม 2562 28
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่ารถปรับอากาศ VIP 2ชั้น จำนวน48ที่นั่ง เขียนโดย พัสดุ 28 มกราคม 2562 31
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ เขียนโดย พัสดุ 28 มกราคม 2562 26
199 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 28 มกราคม 2562 27
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 28 มกราคม 2562 36

Page 10 of 168

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates