money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 12 ธันวาคม 2561 32
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 12 ธันวาคม 2561 27
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(น้ำมันโซล่า) เขียนโดย พัสดุ 12 ธันวาคม 2561 33
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน4รายการ เขียนโดย พัสดุ 12 ธันวาคม 2561 30
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดปฏิบัติงาน) จำนวน6รายการ เขียนโดย พัสดุ 12 ธันวาคม 2561 32
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว(น้ำยาล้างจานบรรจุ3600ซีซี) เขียนโดย พัสดุ 12 ธันวาคม 2561 29
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน3ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 12 ธันวาคม 2561 27
188 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติพร้อมสายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 11 ธันวาคม 2561 32
189 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟด์ ที่ใช้ในช่องอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 11 ธันวาคม 2561 26
190 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟด์ (Aortic Stent Graft) ที่ใช้ในช่องอก จำนวน ๑๖ ชุด เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 11 ธันวาคม 2561 29
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายโทรศัพท์ห้องส่องกล้องโดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 11 ธันวาคม 2561 27
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 11 ธันวาคม 2561 27
193 ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนแอสเสย์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 11 ธันวาคม 2561 27
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจแมมโมแกรมและอุลตร้าซาวน์โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เขียนโดย พัสดุ 11 ธันวาคม 2561 29
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่นๆ(ตรายาง) จำนวน3รายการ เขียนโดย พัสดุ 11 ธันวาคม 2561 29
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน3ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 11 ธันวาคม 2561 29
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน5ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 11 ธันวาคม 2561 24
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน9ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 11 ธันวาคม 2561 26
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงจำนวน4ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 11 ธันวาคม 2561 24
200 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 07 ธันวาคม 2561 36

Page 10 of 156

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates