money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
1661 ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 28 ธันวาคม 2559 209
1662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดหอผู้ป่วย ฯ จำนวน ๒๖ คน เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 28 ธันวาคม 2559 225
1663 จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ความยาว300เมตร เขียนโดย พัสดุ 27 ธันวาคม 2559 703
1664 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าขณะเคลื่อนย้าย เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 26 ธันวาคม 2559 217
1665 ประกาศราคาราคากลางจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (EKG 12 leads) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 26 ธันวาคม 2559 243
1666 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 26 ธันวาคม 2559 207
1667 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 26 ธันวาคม 2559 322
1668 สอบราคาจัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 26 ธันวาคม 2559 198
1669 สอบราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 26 ธันวาคม 2559 216
1670 ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ จำนวน 2รายการ เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 26 ธันวาคม 2559 225
1671 สอบราคาจัดซื้อตู้อบแบบผนัง ๒ ชั้นแบบเปิดสองด้าน เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 23 ธันวาคม 2559 191
1672 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (EKG Monitor ๓ Parameter) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 23 ธันวาคม 2559 242
1673 สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 22 ธันวาคม 2559 325
1674 ประกวดราคาซื้อแผงผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ รวมอุปกรณ์ประกอบและงานติดตั้ง ขนาดพิกัด ๑๐๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 22 ธันวาคม 2559 255
1675 ประกวดราคาจัดซื้อ หลอดแอลอีดี จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 22 ธันวาคม 2559 320
1676 ประกาศราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 19 ธันวาคม 2559 235
1677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 16 ธันวาคม 2559 241
1678 ประกาศราคากลาง แก๊สทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 15 ธันวาคม 2559 212
1679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 15 ธันวาคม 2559 212
1680 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดโคมคู่หลอดแอลอีดี เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 15 ธันวาคม 2559 249

Page 84 of 127

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates