money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
1661 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองดินแดง เขียนโดย พัสดุ 13 กรกฎาคม 2560 147
1662 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนรวก เขียนโดย พัสดุ 13 กรกฎาคม 2560 169
1663 ราคากลางจ้างปรับปปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระโดน เขียนโดย พัสดุ 13 กรกฎาคม 2560 174
1664 ประกาศขายทอดตลาดฟิล์มเอกซเรย์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 13 กรกฎาคม 2560 238
1665 สอบราคาจัดซื้อ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 12 กรกฎาคม 2560 205
1666 สอบราคาจัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจเด็กโต เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 12 กรกฎาคม 2560 210
1667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผงผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ รวมอุปกรณ์ประกอบและงานติดตั้ง ขนาดพิกัด ๑๑๐ กิโลวัตต์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 12 กรกฎาคม 2560 180
1668 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้ององค์กรแพทย์ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เขียนโดย พัสดุ 07 กรกฎาคม 2560 182
1669 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องปรับการเต้นอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง และสายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร จำนวน 10 เส้น เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 08 กรกฎาคม 2560 187
1670 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจรักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 03 กรกฎาคม 2560 199
1671 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 03 กรกฎาคม 2560 215
1672 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 03 กรกฎาคม 2560 266
1673 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือสี ๒ หัว เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 30 มิถุนายน 2560 240
1674 สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร (Volume Ventilator) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 30 มิถุนายน 2560 269
1675 ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ จำนวน ๕ รายการ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 30 มิถุนายน 2560 216
1676 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครืองเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ โดยวิธีตกลงราคา เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 30 มิถุนายน 2560 197
1677 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า ด้วยวิธีตกลงราคา เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 30 มิถุนายน 2560 219
1678 ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 29 มิถุนายน 2560 286
1679 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 มิถุนายน 2560 219
1680 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อผ้าดิบสี่เหลี่ยมชั้นเดียว เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 มิถุนายน 2560 213

Page 84 of 138

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates