money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
1661 สอบราคาซื้อ Operative pendent เขียนโดย พัสดุ 04 กรกฎาคม 2556 642
1662 พัสดุทดสอบ เขียนโดย พัสดุ 04 กรกฎาคม 2556 550
1663 ทดสอบ เขียนโดย พัสดุ 04 กรกฎาคม 2556 558
1664 ทดสอบ เขียนโดย พัสดุ 04 กรกฎาคม 2556 482
1665 ทดสอบ เขียนโดย Super User 04 กรกฎาคม 2556 477
1666 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รายการ เสื้อยืดโปโล เขียนโดย พัสดุ 03 กรกฎาคม 2556 531
1667 สอบราคาซื้อระบบจัดวางเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องพร้อมขาจับจอภาพ (Operative pendant) เขียนโดย พัสดุ 03 กรกฎาคม 2556 551
1668 สอบราคาจัดซื้อ Disposable IV Cathrter เขียนโดย พัสดุ 02 กรกฎาคม 2556 456
1669 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (Disposable Syringe จำนวน ๔ รายการ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย พัสดุ 02 กรกฎาคม 2556 594
1670 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เขียนโดย Super User 02 กรกฎาคม 2556 600
1671 สอบราคาจัดซื้อเครื่องคัดกรองสารตัวเหลืองในทารกแรกเกิด เขียนโดย พัสดุ 01 กรกฎาคม 2556 499
1672 สอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Disposable Needle Sterile จำนวน 16 รายการ เขียนโดย พัสดุ 01 กรกฎาคม 2556 447
1673 สอบราคาซื้อหัวกล้องส่องกระเพาะปัสสาวะ (Camera head cystoscope) เขียนโดย พัสดุ 28 มิถุนายน 2556 490
1674 สอบราคาซื้อเลนส์ส่องหลอดไต (URS lens) เขียนโดย พัสดุ 28 มิถุนายน 2556 475
1675 สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (invasive) เขียนโดย พัสดุ 27 มิถุนายน 2556 482
1676 ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Sterile Surgical Glove จำนวน 5 รายการ เขียนโดย พัสดุ 27 มิถุนายน 2556 1069
1677 สอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัด เขียนโดย งานสอบราคา 26 มิถุนายน 2556 299
1678 (ยกเลิก) ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วม รายการ N๐n-Sterile Gauze เขียนโดย พัสดุ 26 มิถุนายน 2556 455
1679 ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วม รายการ Infusion Set ,Microdrip Infusion Set เขียนโดย พัสดุ 26 มิถุนายน 2556 592
1680 ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบ เขียนโดย พัสดุ 26 มิถุนายน 2556 953

Page 84 of 86

banmenu

Free business joomla templates