money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
1661 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้า ผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย พัสดุ 30 ตุลาคม 2558 365
1662 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ เขียนโดย พัสดุ 28 ตุลาคม 2558 337
1663 ประกาศจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒๓ คน โรงพยาบาลนครปฐม เขียนโดย พัสดุ 26 ตุลาคม 2558 391
1664 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย พัสดุ 26 ตุลาคม 2558 313
1665 สอบราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด เขียนโดย พัสดุ 26 ตุลาคม 2558 379
1666 สอบราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ เขียนโดย พัสดุ 26 ตุลาคม 2558 365
1667 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เขียนโดย พัสดุ 26 ตุลาคม 2558 314
1668 ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้ออาหารเพาะเลี้ยงเชื้อจุลชีพ เขียนโดย พัสดุ 26 ตุลาคม 2558 265
1669 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาป เขียนโดย พัสดุ 16 ตุลาคม 2558 294
1670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดใหญ่ พร้อมหัวโพรบหลอดอาหาร เขียนโดย พัสดุ 15 ตุลาคม 2558 276
1671 สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ เขียนโดย พัสดุ 15 ตุลาคม 2558 269
1672 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘๔๙ เครื่อง เขียนโดย พัสดุ 15 ตุลาคม 2558 313
1673 ประกาศราคากลางยา Amlodipine 10 mg tablet เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 15 ตุลาคม 2558 251
1674 ประกาศราคากลางยา Amoxicillin 500 mg capsule และยา Gabapentin 100 mg capsule เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 15 ตุลาคม 2558 386
1675 ประกาศราคากลางยา Amlodipine 5 mg tablet และยา Dicloxacillin sodium 250 mg capsule เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 15 ตุลาคม 2558 562
1676 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เขียนโดย พัสดุ 13 ตุลาคม 2558 320
1677 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ เขียนโดย พัสดุ 12 ตุลาคม 2558 299
1678 ประกาศราคากลางเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เขียนโดย พัสดุ 07 ตุลาคม 2558 382
1679 ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลาย เขียนโดย พัสดุ 07 ตุลาคม 2558 285
1680 ประกาศรเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักอบ รีด เสื้อผ้า ผู้ป่วย ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย พัสดุ 06 ตุลาคม 2558 273

Page 84 of 108

banmenu

Free business joomla templates