money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวสารหอมมะลิเก่า ๑๐๐ % โดยวิธีคัดเลือก เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 ธันวาคม 2561 32
162 ประกาศประกวดราคา รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 ธันวาคม 2561 41
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 14 ธันวาคม 2561 35
164 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาเช่าระบบบริหารจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล และ เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล (PACS, Digital X-ray Integrated System and Digital Radiography) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 ธันวาคม 2561 38
165 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 14 ธันวาคม 2561 30
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกรอบรูปขนาด8x10นิ้ว เขียนโดย พัสดุ 13 ธันวาคม 2561 35
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน3ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 13 ธันวาคม 2561 28
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค(เกษตรอินทรีย์/GAP)จำนวน7ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 13 ธันวาคม 2561 33
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำชั้น1 อาคารอุบัติเหตุ เขียนโดย พัสดุ 13 ธันวาคม 2561 32
170 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ(Chromium Alloy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 13 ธันวาคม 2561 31
171 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน (Intravascular or Intracardiac Ultrasound) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 13 ธันวาคม 2561 32
172 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑๗ รายการ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 13 ธันวาคม 2561 30
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 13 ธันวาคม 2561 27
174 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อจากตัวอย่างเลือด จำนวน ๔๐,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 13 ธันวาคม 2561 31
175 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 12 ธันวาคม 2561 32
176 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug -eluting stent) ชนิดโลหะทำจาก Stainless steel จำนวน ๑๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานอสอบราคาและประกวดราคา 12 ธันวาคม 2561 34
177 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนหัวใจและแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด ๓ มิติ เขียนโดย พัสดุ 12 ธันวาคม 2561 24
178 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนหัวใจและแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด ๓ มิติ (Irrigate catheter with Cool point tubing with NavX Patch) จำนวน ๕๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 12 ธันวาคม 2561 30
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 12 ธันวาคม 2561 32
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 12 ธันวาคม 2561 29

Page 9 of 156

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates