money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน3ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 10 เมษายน 2561 27
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 10 เมษายน 2561 26
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ เขียนโดย พัสดุ 10 เมษายน 2561 17
164 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงรั้ว อาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต ของโรงพยาบาลนครปฐม เขียนโดย พัสดุ 10 เมษายน 2561 21
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบกันซึมและทาสีอาคารผ่าตัด ๖ ห้อง(ผ่าตัดเก่า) ของโรงพยาบาลนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 10 เมษายน 2561 21
166 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดสองห้องพร้อมสาย เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 10 เมษายน 2561 31
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ (Aortic Stent Graft) ที่ใช้ในช่องอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 10 เมษายน 2561 25
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน/งานบ้าน-งานครัว เขียนโดย พัสดุ 09 เมษายน 2561 23
169 เปลี่ยนแปลงประกาศขายทอดตลาดฟิล์มเอกซเรย์ที่ไม่ใช้งาน เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 09 เมษายน 2561 34
170 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติห้องเดียวพร้อมสาย เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 09 เมษายน 2561 32
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 09 เมษายน 2561 21
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 09 เมษายน 2561 19
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นผนังด้วยแผ่นยิบซั่ม ศูนย์วิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 09 เมษายน 2561 18
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 09 เมษายน 2561 19
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 09 เมษายน 2561 28
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ส่งยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 05 เมษายน 2561 34
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟขนาด๕๐กิโลวัตต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 05 เมษายน 2561 30
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด๕๐๐กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 05 เมษายน 2561 33
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 05 เมษายน 2561 27
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องส่องตรวจภายในโพรงจมูก(Nasal endoscope)และเครื่องมือสำหรับผ่าตัดโพรงไซนัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 05 เมษายน 2561 31

Page 9 of 108

banmenu

Free business joomla templates