money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารจำนวน7รายการ เขียนโดย พัสดุ 28 มิถุนายน 2561 24
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงจำนวน3ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 28 มิถุนายน 2561 29
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน4ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 28 มิถุนายน 2561 28
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน4ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 28 มิถุนายน 2561 30
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 28 มิถุนายน 2561 28
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนังพร้อมติดตั้ง เขียนโดย พัสดุ 27 มิถุนายน 2561 30
167 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างทำความสะอาดอาคาร ภายในโรงพยาบาลนครปฐม เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 มิถุนายน 2561 31
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตู้ใส่เสื้อผ้าผู้ป่วยอาคาร 100 ปี เขียนโดย พัสดุ 27 มิถุนายน 2561 27
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคาร 100 ปี เขียนโดย พัสดุ 27 มิถุนายน 2561 29
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 27 มิถุนายน 2561 32
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 27 มิถุนายน 2561 34
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 27 มิถุนายน 2561 28
173 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกฝ้าและหน้าต่างบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 27 มิถุนายน 2561 22
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 27 มิถุนายน 2561 24
175 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำความเย็นซิลเลอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 27 มิถุนายน 2561 23
176 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโซฟาญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 27 มิถุนายน 2561 18
177 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศติดเชื้อ โดยวืธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 27 มิถุนายน 2561 20
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 27 มิถุนายน 2561 20
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 27 มิถุนายน 2561 22
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ระบบดิจิตอล เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 มิถุนายน 2561 21

Page 9 of 127

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates