money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน3ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 05 กันยายน 2561 13
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน5ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 05 กันยายน 2561 18
143 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาให้ตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๙๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 04 กันยายน 2561 37
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโปรเจ็คเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 04 กันยายน 2561 26
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 04 กันยายน 2561 32
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นค-5008 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 04 กันยายน 2561 27
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 04 กันยายน 2561 23
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กระดาษต่อเนื่องขนาด15x11นิ้ว2ชั้น เขียนโดย พัสดุ 03 กันยายน 2561 26
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดปฏิบัติการแพทย์) เขียนโดย พัสดุ 03 กันยายน 2561 24
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค(อาหารทางสายยาง) เขียนโดย พัสดุ 03 กันยายน 2561 26
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงจำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 03 กันยายน 2561 27
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน4ใบสั่งซื้อ3/9/61 เขียนโดย พัสดุ 03 กันยายน 2561 24
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำความเย็นชิลเลอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 03 กันยายน 2561 26
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมติดตั้งโครงหลังคาไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 03 กันยายน 2561 20
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำที่ใส่ขวดแอลกฮอล์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 03 กันยายน 2561 21
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ปัญหาท่อน้ำทิ้งอุดตันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 03 กันยายน 2561 20
157 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗ ชั้น ๙๖ ห้อง ของโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 31 สิงหาคม 2561 39
158 ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 31 สิงหาคม 2561 36
159 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 31 สิงหาคม 2561 31
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 31 สิงหาคม 2561 27

Page 8 of 138

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates