money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
141 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 30 มกราคม 2561 17
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 30 มกราคม 2561 18
143 ประกาศประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 30 มกราคม 2561 17
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติพร้อมสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 30 มกราคม 2561 13
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติพร้อมสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 30 มกราคม 2561 10
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 30 มกราคม 2561 13
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 30 มกราคม 2561 13
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจวิเคระห์ HIV VIRAL LOAD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 29 มกราคม 2561 17
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบท่อลมรับส่งเอกสาร ห้องแล๊ป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 29 มกราคม 2561 14
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 29 มกราคม 2561 12
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจวิเคระห์ทางเคมีคลินิก (Routine Chem) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 29 มกราคม 2561 13
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถอีซุซุ หมายเลขทะเบียน 1231 เขียนโดย พัสดุ 29 มกราคม 2561 10
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจวิเคระห์ทางเคมีคลินิก (Routine Chem) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 29 มกราคม 2561 17
154 ประกาศราคากลางยา Deferasirox 250 mg tablet เขียนโดย จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 29 มกราคม 2561 10
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 29 มกราคม 2561 13
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 29 มกราคม 2561 11
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 29 มกราคม 2561 14
158 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้อยา TERIPARATIDE 20 MCG/DOSE PRE-FILLED PEN., 2.4 mL เขียนโดย orawee 26 มกราคม 2561 23
159 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้อยา DORIPENEM 500 MG INJ. เขียนโดย orawee 26 มกราคม 2561 20
160 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้อยา DEFERASIROX 250 MG TAB เขียนโดย orawee 26 มกราคม 2561 20

Page 8 of 86

banmenu

Free business joomla templates