money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน3รายการ เขียนโดย พัสดุ 20 ธันวาคม 2561 19
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์(ใบDOCTOR ORDER SHEETขนาดA4) เขียนโดย พัสดุ 20 ธันวาคม 2561 22
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารจำนวน7รายการ เขียนโดย พัสดุ 20 ธันวาคม 2561 18
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ เขียนโดย พัสดุ 20 ธันวาคม 2561 24
145 ประกาศประกวดราคาเช่าระบบบริหารจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล และเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล (PACS, Digital X-ray Integrated System and Digital Radiography) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 20 ธันวาคม 2561 26
146 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 20 ธันวาคม 2561 35
147 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 20 ธันวาคม 2561 31
148 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 19 ธันวาคม 2561 27
149 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนแอสเสย์แบบอัตโมัติ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 19 ธันวาคม 2561 29
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผนังกั้นหัวเตียง โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 19 ธันวาคม 2561 36
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อประปาแตก โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 19 ธันวาคม 2561 32
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อส้วม โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 19 ธันวาคม 2561 32
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอ่างล้างมือ ห้องผ่าตัด โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 19 ธันวาคม 2561 23
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมซ่อมลิฟต์ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 19 ธันวาคม 2561 22
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 19 ธันวาคม 2561 27
156 ประกาศราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสุดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 19 ธันวาคม 2561 36
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 19 ธันวาคม 2561 35
158 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC/Body Fluid, Reticulocyte count จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 ธันวาคม 2561 33
159 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC/Body Fluid, Reticulocyte count จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 ธันวาคม 2561 29
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 18 ธันวาคม 2561 28

Page 8 of 156

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates