money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(น้ำมันรถยนต์) เขียนโดย พัสดุ 18 เมษายน 2561 13
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 18 เมษายน 2561 11
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน11ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 18 เมษายน 2561 14
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 18 เมษายน 2561 15
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคจำนวน3ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 18 เมษายน 2561 15
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน4ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 18 เมษายน 2561 10
147 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้าขนาด 40 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 17 เมษายน 2561 23
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดเสื้อผ้า งานซักฟอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 17 เมษายน 2561 15
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด งานคลังยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 17 เมษายน 2561 15
150 ประกาศประกวดราคาเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (Picture Archiving and Communication SystemPACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 17 เมษายน 2561 19
151 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาชุดตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ จำนวน 67,000.00 test เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 17 เมษายน 2561 25
152 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 17 เมษายน 2561 19
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 17 เมษายน 2561 17
154 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 17 เมษายน 2561 15
155 ประกาศประกวดราคาจ้างบริการอ่านผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 17 เมษายน 2561 18
156 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ ๒๕๒,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 17 เมษายน 2561 21
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการผ้าห่มผู้ป่วย ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 17 เมษายน 2561 21
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 11 เมษายน 2561 33
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค(เกษตรอินทรีย์/GAP) จำนวน14ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 10 เมษายน 2561 30
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(ก๊าซแอลพีจี48กก.) เขียนโดย พัสดุ 10 เมษายน 2561 26

Page 8 of 108

banmenu

Free business joomla templates