money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องบัตรชั้น1 อาคารอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 25 ธันวาคม 2561 18
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น3 อาคารอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 25 ธันวาคม 2561 13
123 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อจากตัวอย่างเลือด จำนวน ๔๐,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 25 ธันวาคม 2561 18
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่หน้าห้องตรวจและเคาน์เตอร์ ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 25 ธันวาคม 2561 18
125 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์รายการสายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary Pressure Wire) จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 24 ธันวาคม 2561 23
126 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบถ่ายภาพต่อเนื่อง ได้ภาพไม่น้อยกว่า ๖๔ ภาพต่อรอบของการสแกน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (COMPUTERIZED TOMOGRAPHY WITH CONTINUOUS MULTI SLICE SPIRAL SCAN) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 24 ธันวาคม 2561 19
127 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์รายการสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary Guiding Catheter) จำนวน ๑๐๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 24 ธันวาคม 2561 18
128 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guide Wire) จำนวน ๑,๕๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 24 ธันวาคม 2561 25
129 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดสำหรับฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารี่ (Diagnostic Coronary Angiography Catheter) จำนวน ๒,๐๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 24 ธันวาคม 2561 22
130 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 24 ธันวาคม 2561 18
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 24 ธันวาคม 2561 13
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 24 ธันวาคม 2561 13
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 24 ธันวาคม 2561 16
134 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 21 ธันวาคม 2561 24
135 ประกวดราคา รายการเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้อง ต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติพร้อมสายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Dual chamber rate responsive pacemaker) จำนวน 50 ชุด เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 21 ธันวาคม 2561 26
136 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug-eluting stent) ชนิดโลหะทำจาก Stainless steel จำนวน ๑๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 21 ธันวาคม 2561 22
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 21 ธันวาคม 2561 21
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 21 ธันวาคม 2561 24
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน3ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 20 ธันวาคม 2561 24
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน5ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 20 ธันวาคม 2561 23

Page 7 of 156

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates