money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงจำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 31 มกราคม 2561 13
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าอาคารตึกแถวคอนกรีต3ชั้น เขียนโดย พัสดุ 31 มกราคม 2561 14
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค(เกษตรอินทรีย์/GAP)จำนวน8ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 31 มกราคม 2561 12
124 ประกาศจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 31 มกราคม 2561 14
125 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 20 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง ของโรงพยาบาลนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 31 มกราคม 2561 13
126 ประกาศราคากลางจ้างทำป้อมยาม จำนวน 4 หลัง ของโรงพยาบาลนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 31 มกราคม 2561 12
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 31 มกราคม 2561 16
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 31 มกราคม 2561 19
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 31 มกราคม 2561 15
130 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อซื้อเครื่องติดตามการทำงานหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมวัด IBP duo จำนวน ๖ เครื่อง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 31 มกราคม 2561 18
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารผู้ป่วย 61 รายการ2 เขียนโดย งานโภชนาการ 31 มกราคม 2561 15
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารผู้ป่วย 55 รายการ 2 เขียนโดย งานโภชนาการ 31 มกราคม 2561 8
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารผู้ป่วย 72 รายการ เขียนโดย งานโภชนาการ 31 มกราคม 2561 10
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารผู้ป่วย 65 รายการ2 เขียนโดย งานโภชนาการ 31 มกราคม 2561 8
135 ประกาศราคากลางยา Epoetin alfa 50000 iu/0.5 ml solution for injection,0.5 ml prefilled syringe เขียนโดย จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 31 มกราคม 2561 11
136 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ ชุด เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 31 มกราคม 2561 14
137 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ ชุด เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 31 มกราคม 2561 9
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 31 มกราคม 2561 12
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ภาพไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพต่อรอบการสแกน เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 30 มกราคม 2561 17
140 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 30 มกราคม 2561 15

Page 7 of 86

banmenu

Free business joomla templates