money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่ารถโดยสารปรับอากาศVIP 2ชั้น 44ที่นั่ง เขียนโดย พัสดุ 23 เมษายน 2561 15
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด เขียนโดย พัสดุ 23 เมษายน 2561 16
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน3รายการ เขียนโดย พัสดุ 23 เมษายน 2561 16
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 23 เมษายน 2561 18
125 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงรั้ว อาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 20 เมษายน 2561 23
126 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 เส้น Defibilator + EKG 12 lead เขียนโดย งานสอบราคา 20 เมษายน 2561 75
127 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดสองห้องพร้อมสาย จำนวน 15 ชุด เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 20 เมษายน 2561 33
128 ประกาศประกวดราคาวัสดุการแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติห้องเดียวพร้อมสาย จำนวน 20 ชุด เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 20 เมษายน 2561 30
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องพักแพทย์ เลขที่ 309,404,605 อาคารพักแพทย์ 6 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 20 เมษายน 2561 20
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำดี อาคารทวารวดีและเดินท่อน้ำดีเข้าถังพักน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 20 เมษายน 2561 14
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำประปาแตก หน่วยงานรังสีวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 20 เมษายน 2561 12
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปาแตก บริเวณด้านข้างอาคารคลังยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 20 เมษายน 2561 14
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 20 เมษายน 2561 13
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้า/ก่อสร้าง เขียนโดย พัสดุ 18 เมษายน 2561 22
135 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดอุปกรณ์สำหรับพองบอลลูน เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 เมษายน 2561 20
136 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์สำหรับพองบอลลูน เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 เมษายน 2561 15
137 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟด์ (Aortic Stent Graft) ที่ใช้ในช่องอก เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 เมษายน 2561 22
138 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟด์ (Aortic Stent Graft) ที่ใช้ในช่องท้อง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 เมษายน 2561 20
139 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ชุดคลุมผ่าตัดทั่วไป และชุดคลุมผ่าตัดชนิดมีช่อง) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 เมษายน 2561 17
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน9ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 18 เมษายน 2561 16

Page 7 of 108

banmenu

Free business joomla templates