money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน7ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 13 กรกฎาคม 2561 28
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงจำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 13 กรกฎาคม 2561 19
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่นๆป้ายจราจรอิงท์เจ็ท180x80ซม. เขียนโดย พัสดุ 13 กรกฎาคม 2561 25
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน3รายการ เขียนโดย พัสดุ 13 กรกฎาคม 2561 20
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค(เกษตรอินทรีย์/GAP)จำนวน7ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 13 กรกฎาคม 2561 22
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 12 กรกฎาคม 2561 26
127 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบ ซีอาร์ม ชนิดเคลื่อนที่ได้ (C-arm Fluoroscope) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 12 กรกฎาคม 2561 42
128 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดควบคุมด้วยแรงดัน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 12 กรกฎาคม 2561 30
129 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 11 กรกฎาคม 2561 31
130 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 11 กรกฎาคม 2561 28
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 11 กรกฎาคม 2561 28
132 ประกาศประ่กวดราคาซื้อยูนิตเก้าอี้ทำฟัน จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 10 กรกฎาคม 2561 37
133 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 3 อาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 09 กรกฎาคม 2561 31
134 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์ เขียนโดย พัสดุ 09 กรกฎาคม 2561 27
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน7ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 09 กรกฎาคม 2561 30
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 09 กรกฎาคม 2561 24
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน7ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 09 กรกฎาคม 2561 26
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กระดาษต่อเนื่องขนาด9.5x11นิ้วชนิด2ชั้น) เขียนโดย พัสดุ 09 กรกฎาคม 2561 24
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค(เกษตรอินทรีย์/GAP)จำนวน8ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 09 กรกฎาคม 2561 27
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 09 กรกฎาคม 2561 30

Page 7 of 127

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates