money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
101 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 ธันวาคม 2561 23
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 ธันวาคม 2561 20
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินระบบท่อน้ำทิ้งใหม่ งานรังสีวิทยา โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 27 ธันวาคม 2561 14
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 27 ธันวาคม 2561 14
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว(ชุดเครื่องนอน)จำนวน2รายการ เขียนโดย พัสดุ 27 ธันวาคม 2561 14
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่ารถปรับอากาศ VIP 2ชั้น จำนวน48ที่นั่ง เขียนโดย พัสดุ 27 ธันวาคม 2561 11
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ เขียนโดย พัสดุ 27 ธันวาคม 2561 14
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานทำความสะอาดปฏิบัติงานห้องน้ำชั้น1 อาคารอุบัติเหตุ เขียนโดย พัสดุ 26 ธันวาคม 2561 14
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน8รายการ เขียนโดย พัสดุ 26 ธันวาคม 2561 14
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ใบเสร็จรับเงินใชักับเครื่องคอมพิวเตอร์6x10นื้ว2ชั้น) เขียนโดย พัสดุ 26 ธันวาคม 2561 13
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่นๆจำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 26 ธันวาคม 2561 12
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงจำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 26 ธันวาคม 2561 12
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน4ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 26 ธันวาคม 2561 12
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคจำนวน3ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 26 ธันวาคม 2561 15
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน12ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 26 ธันวาคม 2561 13
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค(เกษตรอินทรีย์/GAP)จำนวน14ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 26 ธันวาคม 2561 13
117 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค รายการอาหารสด,อาหารแห้ง จำนวน ๕ หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 26 ธันวาคม 2561 15
118 ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 26 ธันวาคม 2561 24
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 26 ธันวาคม 2561 13
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 25 ธันวาคม 2561 19

Page 6 of 156

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates