money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๔ หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 26 เมษายน 2561 30
102 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 26 เมษายน 2561 28
103 ระกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 26 เมษายน 2561 20
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 26 เมษายน 2561 21
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เกษตร,โฆษณาและเผยแพร่,ไฟฟ้า,งานบ้าน-งานครัว,สำนักงาน เขียนโดย พัสดุ 25 เมษายน 2561 20
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เกษตร,โฆษณาและเผยแพร่,ไฟฟ้า,งานบ้าน-งานครัว,สำนักงาน เขียนโดย พัสดุ 25 เมษายน 2561 19
107 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 เมษายน 2561 33
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 25 เมษายน 2561 18
109 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานอสอบราคา 25 เมษายน 2561 28
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 25 เมษายน 2561 17
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 25 เมษายน 2561 18
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 25 เมษายน 2561 19
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 25 เมษายน 2561 17
114 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 24 เมษายน 2561 19
115 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 24 เมษายน 2561 19
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการป้องกันและกำจัดหนูแมลงสาบและปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 24 เมษายน 2561 16
117 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ พร้อมวัด IBP duo จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 24 เมษายน 2561 20
118 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 24 เมษายน 2561 22
119 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรใหญ่ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 24 เมษายน 2561 17
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ เขียนโดย พัสดุ 23 เมษายน 2561 15

Page 6 of 108

banmenu

Free business joomla templates