money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
101 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน (NC PTCA Balloon) จำนวน 750 ชุด เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 19 กรกฎาคม 2561 19
102 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน (SC PTCA Balloon) จำนวน ๘๓๓ ชุด เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 19 กรกฎาคม 2561 21
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 19 กรกฎาคม 2561 19
104 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 กรกฎาคม 2561 34
105 ประกาศราคากลางค่าจ้างอ่านผลเอกซเรย์ปอด จำนวน ๑ งาน เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 17 กรกฎาคม 2561 20
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 17 กรกฎาคม 2561 28
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 17 กรกฎาคม 2561 29
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาที่จอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 17 กรกฎาคม 2561 26
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 17 กรกฎาคม 2561 26
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 17 กรกฎาคม 2561 21
111 ประกาศสัญญาซื้อขายเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 16 กรกฎาคม 2561 28
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 16 กรกฎาคม 2561 29
113 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคาร ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 16 กรกฎาคม 2561 28
114 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว โดยวิธี เขียนโดย พัสดุ 16 กรกฎาคม 2561 28
115 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 13 กรกฎาคม 2561 25
116 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 13 กรกฎาคม 2561 29
117 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิืธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 13 กรกฎาคม 2561 35
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 13 กรกฎาคม 2561 24
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 13 กรกฎาคม 2561 30
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน10รายการ เขียนโดย พัสดุ 13 กรกฎาคม 2561 28

Page 6 of 127

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates