money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 18 กันยายน 2561 11
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 18 กันยายน 2561 10
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสว่านไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 18 กันยายน 2561 13
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 18 กันยายน 2561 7
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพานหนะ รายการรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 กันยายน 2561 20
106 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 17 กันยายน 2561 24
107 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 กันยายน 2561 25
108 ประกาศเผ่ยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเพลททดสอบความไวของเชื้อต่อยา่ต้านจุลชีพ จำนวน ๖,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 13 กันยายน 2561 23
109 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 13 กันยายน 2561 23
110 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 13 กันยายน 2561 21
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 13 กันยายน 2561 39
112 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 13 กันยายน 2561 24
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 13 กันยายน 2561 21
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินระบบท่อน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 12 กันยายน 2561 17
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 12 กันยายน 2561 19
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทะลวงท่อน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 12 กันยายน 2561 16
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมไฟฟ้าขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 12 กันยายน 2561 14
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 12 กันยายน 2561 14
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโซฟาญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 12 กันยายน 2561 11
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 12 กันยายน 2561 12

Page 6 of 138

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates