ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อยา Alfacalcidol 0.5 mcg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        โรงพยาบาลนครปฐม ขอประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อยา Alfacalcidol 0.5 mcg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดตามสิ่งที่แนบนี้ ดาวโหลด

 

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates