ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโซฟา โดยวิเฉพาะเจาะจง

7500