ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของโรงพยาบาล

ประกาศจำหน่าย