ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีหอพักพยาบาล (หอ6) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงทาสีหอพักพยาบาล(หอ6)