ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ 0032/146/2563 , นฐ 0032/147/2563

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 

ไฟล์แนบ สัญญาเลขที่ นฐ 0032/146/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 

ไฟล์แนบ สัญญาเลขที่ นฐ 0032/147/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

banmenu

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates