ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายชุดตรวจการติดหาแอนติเจน (Influenza Antigen Rapid Test Kit) จำนวน ๑๓,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ไฟล์แนบเอกสารข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายชุดตรวจการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดตรวจหาแอนติเจน (Influenza Antigen Rapid Test Kit) จำนวน ๑๓,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายชุดตรวจการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดตรวจหาแอนติเจน (Influenza Antigen Rapid Test Kit) จำนวน ๑๓,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

banmenu

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates