สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดูรายละเอียดที่นี้