สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 ดูรายละเอียดที่นี้