ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ 0032/57/2562 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

 

รูปภาพข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๒/๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายน้ำยาตรวจวิเคราะห์พิเศษทางเคมีคลินิก  (Special Chemistry) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

banmenu

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates